Kamerabasert fjernfotografering (synkronisert utgivelse)

Et hovedkamera kan brukes til å utløse lukkerne på opptil ti eksterne kameraer i samme gruppe ( Synchronized Release ).

Klokkesynkronisering (Synkroniser dato og klokkeslett)

Synkroniser klokkene på flere kameraer via et nettverk ( Synchronizing Camera Clocks ).