Kameraet kan brukes med alle Z-monteringsobjektiver.

Bekreft at objektivnavnet inkluderer "NIKKOR Z".

Sørg for å oppdatere til de nyeste versjonene av kameraet og objektivets fastvare. Med tidligere versjoner kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, eller at kameraet ikke klarer å registrere objektivet. Den nyeste fastvaren er tilgjengelig fra Nikon Download Center.

Kompatible F Mount-linser

F-monteringsobjektiver kan monteres på Z-monterte kameraer ved hjelp av en FTZ II/FTZ-monteringsadapter.

  • Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av objektivet som brukes.

Informasjon om F-fatningsobjektiver som kan brukes med Z-monterte kameraer og om eventuelle restriksjoner som kan gjelde, finnes i Kompatible F-fatningsobjektiver , tilgjengelig fra Nikon Download Center:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/