Om dette dokumentet

Symboler

Dette dokumentet bruker følgende symboler. Bruk dem til å finne informasjonen du trenger.

D

Dette ikonet markerer notater, informasjon som bør leses før du bruker dette produktet.

A

Dette ikonet markerer tips, tilleggsinformasjon du kan finne nyttig når du bruker dette produktet.

0

Dette ikonet markerer referanser til andre deler i dette dokumentet.

Konvensjoner

  • Dette kameraet bruker CFexpress (Type B) og XQD minnekort. Minnekort av alle typer omtales i dette dokumentet som "minnekort". Der det er nødvendig å skille mellom de forskjellige typene, kan begrepene "CFexpress minnekort" og "XQD minnekort" brukes.

  • I dette dokumentet blir batteriladere referert til som "batteriladere" eller "ladere".

  • Gjennom hele dette dokumentet blir visningen i kameramonitoren og søkeren under opptak referert til som "opptaksskjermen". I de fleste tilfeller viser illustrasjonene skjermen.

  • Gjennom hele dette dokumentet omtales smarttelefoner og nettbrett som "smartenheter".

  • Gjennom hele dette dokumentet brukes begrepet "standardinnstillinger" for å referere til innstillingene som gjelder ved forsendelse. Forklaringene i dette dokumentet forutsetter at standardinnstillinger brukes.