For å se egendefinerte innstillinger, velg kategorien A i kameramenyene.

Egendefinerte innstillinger brukes til å tilpasse kamerainnstillingene for å passe individuelle preferanser. Egendefinerte innstillinger-menyen er delt inn i to nivåer.

Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige: 1

Punkt

0

[ Bank for egendefinerte innstillinger ]

Custom Settings Bank

a [ Fokus ]

a1

[ AF-C prioritetsvalg ]

a1: AF-C prioritetsvalg

a2

[ AF-S prioritetsvalg ]

a2: AF-S prioritetsvalg

a3

[ Fokussporing med låsing ]

a3: Fokussporing med Lock-On

a4

[ Fokuspunkter brukt ]

a4: Fokuspunkter brukt

a5

[ Lagre punkter etter orientering ]

a5: Lagre poeng etter orientering

a6

[ AF-aktivering ]

a6: AF-aktivering

a7

[ Utholdenhet i fokuspunkt ]

a7: Utholdenhet i fokuspunktet

a8

[ Begrens valg av AF-områdemodus ]

a8: Begrens valg av AF-områdemodus

a9

[ Begrensninger for fokusmodus ]

a9: Begrensninger for fokusmodus

a10

[ Fokuspunkt omsluttende ]

a10: Focus Point Wrap-Around

a11

[ Fokuspunktvisning ]

a11: Fokuspunktvisning

a12

[ Innebygd AF-hjelpelys ]

a12: Innebygd AF-hjelpelys

a13

[ Topp i fokus ]

a13: Focus Peaking

a14

[ Hastighet for valg av fokuspunkt ]

a14: Hastighet for valg av fokuspunkt

a15

[ Manuell fokusring i AF-modus ] 2

a15: Manuell fokusring i AF-modus

b [ Måling/eksponering ]

b1

[ ISO-følsomhetstrinnverdi ]

b1: ISO-følsomhet Trinnverdi

b2

[ EV-trinn for eksponeringskontroll ]

b2: EV Steps for Exposure Cntrl

b3

[ Enkel eksponeringskompensasjon ]

b3: Enkel eksponeringskompensasjon

b4

[ Matrisemåling ansiktsgjenkjenning ]

b4: Matrisemåling Ansiktsgjenkjenning

b5

[ Sentrumsvektet område ]

b5: Sentervektet område

b6

[ Finjuster optimal eksponering ]

b6: Finjuster optimal eksponering

b7

[ Behold exp. når f/ endres ]

b7: Behold Exp. Når f/ Endres

c [ Timer/AE-lås ]

c1

[ Utløserknapp AE-L ]

c1: Utløserknapp AE-L

c2

[ Selvutløser ]

c2: Selvutløser

c3

[ Forsinkelse av avslåing ]

c3: Avslåingsforsinkelse

d [ Fotografering/visning ]

d1

[ Kontinuerlig opptakshastighet ]

d1: Kontinuerlig opptakshastighet

d2

[ Maksimalt antall skudd per serie ]

d2: Maksimalt antall bilder per serie

d3

[ Begrens utgivelsesmodusvalg ]

d3: Valg av grensefrigjøringsmodus

d4

[ C30/C120 alternativer ]

d4: C30/C120 alternativer

d5

[ Synk. alternativer for utløsermodus ]

d5: Synk. Alternativer for frigjøringsmodus

d6

[ Utvidede lukkerhastigheter (M) ]

d6: Utvidede lukkerhastigheter (M)

d7

[ Begrens valgbart bildeområde ]

d7: Begrens valgbart bildeområde

d8

[ Filnummersekvens ]

d8: Filnummersekvens

d9

[ Visningsmodus (bilde Lv) ]

d9: Visningsmodus (Foto Lv)

d10

[ Starlight view (bilde Lv) ]

d10: Starlight View (Foto Lv)

d11

[ Varme skjermfarger ]

d11: Varme skjermfarger

d12

[ LCD-belysning ]

d12: LCD-belysning

d13

[ Se alt i kontinuerlig modus ]

d13: Vis alle i kontinuerlig modus

d14

[ Utgivelsestidsindikator ]

d14: Tidsindikator for utløsning

d15

[ Bilderamme ]

d15: Bilderamme

d16

[ Rutenetttype ]

d16: Rutenetttype

d17

[ Virtuell horisonttype ]

d17: Virtual Horizon Type

d18

[ Egendefinert skjermbilde ]

d18: Custom Monitor Shooting Display

d19

[ Egendefinert søkerfotografering ]

d19: Egendefinert søkerfotograferingsskjerm

d20

[ Høy fps søkervisning ]

d20: Høy FPS søkerskjerm

e [ Bracketing/blits ]

e1

[ Blitssynkroniseringshastighet ]

e1: Flash-synkroniseringshastighet

e2

[ Blits lukkerhastighet ]

e2: Blits lukkerhastighet

e3

[ Eksponeringskomp. for blits ]

e3: Eksponeringskomp. for Flash

e4

[ Auto c ISO-følsomhetskontroll ]

e4: Auto c ISO-følsomhetskontroll

e5

[ Modelleringsblits ]

e5: Modelleringsblits

e6

[ Auto bracketing (modus M) ]

e6: Auto Bracketing (Modus M)

e7

[ Bracketrekkefølge ]

e7: Bracketing Order

e8

[ Flash burst prioritet ]

e8: Flash Burst Prioritet

f [ Kontroller ]

f1

[ Tilpass i -menyen ]

f1: Tilpass i -menyen

f2

[ Egendefinerte kontroller (fotografering) ]

f2: Egendefinerte kontroller (opptak)

f3

[ Egendefinerte kontroller (avspilling) ]

f3: Egendefinerte kontroller (avspilling)

f4

[ Kontrolllås ]

f4: Kontrolllås

f5

[ Reverser rotasjon av hjulet ]

f5: Reverser hjulrotasjon

f6

[ Slippknapp for å bruke skiven ]

f6: Utløserknapp for å bruke skive

f7

[ Reversindikatorer ]

f7: Reversindikatorer

f8

[ Reversering for fokus ]

f8: Omvendt ring for fokus

f9

[ Fokusring rotasjonsområde ]

f9: Fokusring rotasjonsområde

f10

[ Kontrollringrespons ]

f10: Kontrollringrespons

f11

[ Bytt fokus/kontroller ringroller ]

f11: Bytt fokus/kontrollringroller

f12

[ avspilling på full skjerm ]

f12: Avspilling på full skjerm

f13

[ Foretrekk undervelgersenter ]

f13: Foretrekk undervelgersenter

g [ Video ]

g1

[ Tilpass i -menyen ]

g1: Tilpass i -menyen

g2

[ Egendefinerte kontroller ]

g2: Egendefinerte kontroller

g3

[ Kontrolllås ]

g3: Kontrolllås

g4

[ Begrens valg av AF-områdemodus ]

g4: Begrens valg av AF-områdemodus

g5

[ Begrensninger for fokusmodus ]

g4: Begrens valg av AF-områdemodus

g6

[ AF-hastighet ]

g6: AF-hastighet

g7

[ AF-sporingsfølsomhet ]

g7: AF-sporingsfølsomhet

g8

[ Fin ISO-kontroll (modus M) ]

g8: Fin ISO-kontroll (Modus M)

g9

[ Utvidede lukkerhastigheter (modus M) ]

g9: Utvidede lukkerhastigheter (Modus M)

g10

[ Se assistanse ]

g10: Visningsassistent

g11

[ Sebramønster ]

g11: Sebramønster

g12

[ Begrens toneområde for sebramønster ]

g12: Begrens toneområde for sebramønster

g13

[ Rutenetttype ]

g13: Rutenetttype

g14

[ Visning av lysstyrkeinformasjon ]

g14: Display for lysstyrkeinformasjon

g15

[ Custom monitor shooting display ]

g15: Custom Monitor Shooting Display

g16

[ Egendefinert søkerfotografering ]

g16: Custom Viewfinder Shooting Display

g17

[ Rød REC-rammeindikator ]

g17: Rød REC-rammeindikator

  1. Elementer endret fra standardverdier er indikert med stjerner (" U ").

  2. Kun tilgjengelig med kompatible linser.

Se også

"Standarder for egendefinerte innstillinger" (standardinnstillinger for egendefinerte innstillinger )