Kameraet er utstyrt med to minnekortspor (spor 1 og 2), som muliggjør samtidig bruk av to minnekort.

  • Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekort.

  • Hold minnekortet i den viste retningen, skyv det rett inn i sporet til det klikker på plass.

Antall gjenværende eksponeringer
  • Opptaksskjermen og kontrollpanelet viser antall bilder som kan tas med gjeldende innstillinger.

  • Verdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundre. For eksempel vises verdier mellom 8000 og 8099 som 8,0 k.

  • Hvis ingen minnekort er satt inn, vil en [–E–]- indikator vises.

Ta ut minnekort

Etter å ha bekreftet at minnekorttilgangslampen er av, slå av kameraet, åpne minnekortspordekselet og trykk inn kortet for å løse det ut ( q ). Kortet kan deretter tas ut for hånd ( w ).

Minnekort advarsel om høy temperatur

Som angitt på innsiden av minnekortspordekselet, kan minnekort som er satt inn i kameraet bli varme. Ikke forsøk å fjerne minnekort hvis en advarsel om høy temperatur vises i opptaksdisplayet; vent i stedet til kameraet er avkjølt og advarselen forsvinner fra skjermen.

Sporikoner

Plasseringen av det gjeldende bildet vises med et ikon nederst til venstre på avspillingsskjermen.