Fotografiile făcute în timp ce este selectat Activată conţin informaţii despre orientarea aparatului foto, permiţând rotirea automată a acestora în timpul redării sau atunci când sunt vizualizate în ViewNX-i sau Capture NX-D. Sunt înregistrate următoarele orientări:

Orientare peisaj (pe lat)

Aparat foto rotit la 90° în sensul acelor de ceasornic

Aparat foto rotit la 90° în sens invers acelor de ceasornic

Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat Dezactivată. Alegeţi această opţiune când rotiţi panoramic sau când realizaţi fotografii cu obiectivul orientat în sus sau în jos.