Alegeţi dacă fotografiile sunt afişate pe monitor în mod automat, imediat după fotografiere. Dacă este selectat Dezactivată, fotografiile pot fi afişate numai prin apăsarea butonului D.