Creaţi copii JPEG din fotografii NEF (RAW).

 1. Selectaţi Procesare NEF (RAW).

  Evidenţiaţi Procesare NEF (RAW) în meniul retuşare şi apăsaţi 2 pentru a afişa un dialog pentru selectarea imaginii care să prezinte numai imaginile NEF (RAW) create cu acest aparat foto.

 2. Selectaţi o fotografie.

  Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o fotografie (pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X). Apăsaţi J pentru a selecta fotografia evidenţiată şi pentru a trece la pasul următor.

 3. Alegeţi setările pentru copia JPEG.

  Reglaţi setările prezentate mai jos. Reţineţi că balansul de alb şi controlul vignetării nu sunt disponibile cu imaginile create cu suprapunere imagine (0 Suprapunere imagine) şi că efectele compensării expunerii pot diferi de cele care ar fi fost preconizate când a fost făcută fotografia.

  1 Calitate imagine
  2 Dimensiune imagine
  3 Balans de alb
  4 Compensare expunere
  5 Picture Control

  6 ISO NR ridicat
  7 Spaţiu culoare
  8 Control vignetare
  9 D-Lighting
 4. Copiaţi fotografia.

  Evidenţiaţi EXE şi apăsaţi J pentru a crea o copie JPEG a fotografiei selectate. Pentru a ieşi fără a copia fotografia, apăsaţi butonul G.