Această opţiune este afişată doar atunci când un card de memorie Eye-Fi (disponibil separat de la alţi furnizori) este introdus în aparatul foto. Alegeţi Activare pentru a încărca fotografiile la o destinaţie preselectată. Reţineţi că fotografiile nu vor fi încărcate dacă intensitatea semnalului nu este suficientă. Înainte de a încărca imagini prin intermediul Eye-Fi, selectaţi Dezactivare pentru Mod avion (0 Mod avion) şi Bluetooth > Conexiune de reţea (0 Bluetooth).

Respectaţi legislaţia locală cu privire la dispozitivele fără fir şi alegeţi Dezactivare acolo unde sunt interzise dispozitivele fără fir.

Carduri Eye-Fi

Cardurile Eye-Fi pot emite semnale fără fir când este selectat Dezactivare.
Afişarea unei pictograme g când este selectat Dezactivare indică faptul că aparatul foto nu poate controla cardul Eye-Fi (0 Mesaje de eroare); opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul.

Când utilizaţi un card Eye-Fi, selectaţi valori mai mari pentru Temporiz. oprire automată > Temporizator standby din meniul setare.

Consultaţi manualul furnizat împreună cu cardul Eye-Fi şi adresaţi orice întrebări producătorului. Aparatul foto poate fi folosit pentru a activa şi a dezactiva cardurile Eye-Fi, însă este posibil să nu accepte alte funcţii Eye-Fi.

Mod avion (0 Mod avion)

Activarea modului avion dezactivează încărcarea Eye-Fi. Pentru a relua încărcarea Eye-Fi, selectaţi Dezactivare pentru Mod avion înainte de a selecta Activare pentru Încărcare Eye-Fi.

Când se introduce un card Eye-Fi, starea acestuia este indicată de o pictogramă din afişajul informaţiilor:

  • d: Încărcare Eye-Fi dezactivată.
  • e: Încărcare Eye-Fi activată, dar nu sunt disponibile imagini pentru încărcare.
  • f (static): Încărcare Eye-Fi activată; se aşteaptă începerea încărcării.
  • f (animat): Încărcare Eye-Fi activată; se încarcă date.
  • g: Eroare—aparatul foto nu poate controla cardul Eye-Fi. În cazul în care în vizor apare un ( care clipeşte, verificaţi ca firmware-ul cardului Eye-Fi să fie actualizat; dacă eroarea persistă după ce firmware-ul cardului a fost actualizat, introduceţi un alt card sau formataţi cardul din aparatul foto după ce aţi copiat eventualele fotografii de pe acesta pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare. Dacă indicatorul ( nu clipeşte, fotografiile pot fi realizate normal, dar este posibil să nu puteţi modifica setările Eye-Fi.

Carduri Eye-Fi compatibile

Este posibil ca unele carduri să nu fie disponibile în anumite ţări sau regiuni; consultaţi producătorul pentru informaţii suplimentare. Cardurile Eye-Fi sunt destinate utilizării doar în ţările în care au fost achiziţionate. Asiguraţi-vă că firmware-ul cardului Eye-Fi a fost actualizat la ultima versiune.