Formater minnekort. For å begynne å formatere, velg et minnekortspor og velg [ Ja ]. Merk at formatering sletter alle bilder og andre data på kortet permanent. Før du formaterer, sørg for å ta sikkerhetskopier etter behov.

Under formatering

Ikke slå av kameraet eller ta ut minnekort før meldingen [ Formaterer minnekort. ] forsvinner fra skjermen.

To-knapps format
  • Trykk og hold inne O ( Q ) og S ( Q )-knappene samtidig i over to sekunder til C begynner å blinke i søkeren og det øverste kontrollpanelet; du kan deretter trykke på de to knappene ( O / Q og S / Q ) igjen for å formatere minnekortet som vises av den blinkende indikatoren i kontrollpanelet øverst.

  • Hvis to minnekort er satt inn, vil den blinkende indikatoren vise kortet som er valgt for formatering. For å velge et annet kort, drei hovedkommandohjulet mens C -indikatoren blinker.

  • Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller minnekortet under formatering.