Pip på/av

Slå pipehøyttaleren på eller av.

 • Hvis [ ] er valgt for [ Pip på/av ], vil det høres pip når:

  • selvutløseren teller ned,

  • utløseren trykkes ned en gang til under speilfotografering,

  • intervall-timerfotografering, time-lapse-filmopptak eller fokusskifte slutter,

  • kameraet fokuserer (merk at dette ikke gjelder hvis AF-C er valgt for autofokusmodus eller hvis [ Release ] er valgt for egendefinert innstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ]), eller

  • tegn skrives inn ved hjelp av skjermtastaturet.

 • Velg [ Av (bare berøringskontroller) ] for å deaktivere lydsignalet for berøringskontroller mens du aktiverer det for andre formål.

 • Vær oppmerksom på at uansett innstillingene som er valgt for [ Beep options ], vil det ikke høres et pip når kameraet fokuserer under filmopptak, i utløsermodus Q , eller hvis [ On ] er valgt for [ Silent live view photography ].

Volum

Juster lydvolumet.

Tonehøyde

Velg tonehøyde for pipet fra [ Høy ] og [ Lav ].