Juster innstillinger for talememoer ( Talememoer ).

Talememo

Velg om talememoer skal tas opp manuelt eller automatisk etter at et bilde er tatt.

Alternativ

Beskrivelse

7

[ Av ]

Talememoer kan ikke tas opp i opptaksmodus.

8

[ På (automatisk og manuell) ]

Talememoer tas opp automatisk når opptaket avsluttes.

  • Hvis du velger [ På (Auto og manuell) ] vises en [ Auto ]-meny der du kan velge opptakstid.

9

[ Kun manuell ]

Notater kan legges manuelt til det nyeste bildet.

Overskriv stemmememo

Velg om talememoet for det siste bildet kan overskrives i opptaksmodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ Deaktiver ]

Talememoer kan ikke tas opp i opptaksmodus hvis en allerede finnes for det nyeste bildet.

[ Aktiver ]

Hvert nytt talememo overskriver notatet for det nyeste fotografiet, hvis noen.

Stemmememokontroll

Velg hvordan Fn3 ( C )-knappen oppfører seg når den brukes til å spille inn talememoer.

Alternativ

Beskrivelse

!

[ Trykk og hold ]

Talememoer på opptil 60 sekunder kan tas opp mens Fn3 ( C )-knappen trykkes.

$

[ Trykk for å starte/stoppe ]

Opptaket begynner når Fn3 ( C )-knappen trykkes og avsluttes etter ca. 60 sekunder eller når kontrollen trykkes en gang til.

Lyd utgang

Velg enheten som brukes for avspilling av talememo.

Alternativ

Beskrivelse

%

[ Høyttaler/hodetelefoner ]

Talememoer spilles av over hodetelefoner (hvis tilkoblet) eller kameraets innebygde høyttaler.

  • Trykk på 1 eller 3 for å velge et volum mellom [ 1 ] og [ 15 ].

  • Trykk J for å lagre endringer og avslutte.

4

[ HDMI ]

Talememoer sendes ut til HDMI-terminalen med et fast volum.

5

[ Av ]

Talememoer kan ikke spilles av selv ved å bruke Fn3 ( C )-knappen. b -ikoner vises når fotografier som det finnes notater for, vises på skjermen.