Vis rulle- og pitchinformasjon basert på informasjon fra kameraets tiltsensor.

  • Hvis kameraet vippes verken til venstre eller høyre, vil rullereferanselinjen bli grønn. Hvis kameraet vippes verken forover eller bakover, vil prikken ( I ) i midten av skjermen bli grønn.

  • Hver divisjon tilsvarer 5°.

Kameranivå

Kamera vippet til venstre eller høyre

Kamera vippet forover eller bakover

Virtual Horizon Display

Vær oppmerksom på at visningen kanskje ikke er nøyaktig når kameraet vippes i en skarp vinkel forover eller bakover. Kameraet vil ikke vise stignings- og rulleindikatorer når det holdes i vinkler der tilt ikke kan måles.