Tilbakestill alle innstillinger unntatt [ Språk ] og [ Tidssone og dato ] til standardverdiene. Opphavsrettsinformasjon og andre brukergenererte oppføringer tilbakestilles også. Etter tilbakestilling kan ikke innstillingene gjenopprettes.

Vi anbefaler at du lagrer innstillingene ved å bruke [ Lagre/last menyinnstillinger ]-elementet i oppsettmenyen før du utfører en tilbakestilling.