Juster utseendet til informasjonsdisplayet i henhold til lysforholdene.

Mørkt på lys

Lys på mørke

Alternativ

Beskrivelse

[ Auto ]

Kameraet justerer fargen på bokstavene i informasjonsdisplayet for å gjøre det lettere å lese. Svart brukes på lyse steder, en svak hvit på mørke steder.

[ Manual ]

Velg fargen på skriften manuelt.

w [ Mørk på lys ]: For å gjøre skjermen lettere å lese på lyse steder, lyser skjermen og bokstavene vises i svart.

x [ Lys på mørkt ]: For å gjøre skjermen lettere å lese på mørke steder, dimmes skjermen og bokstavene vises i hvitt.