Megadhatja, hogy milyen funkciót töltsenek be a fényképezőgép vezérlőgombjai, akár önmagukban, akár a vezérlőtárcsákkal együtt használva.

Megnyomás

Az alábbi vezérlők által betöltött funkció kiválasztásához jelölje ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a választógomb középső gombját:

0 Pv gomb
v Fn1 gomb
x Fn2 gomb
V AF-ON gomb
8 Segédválasztó közepe

S Objektív élességállítási funkciógombjai *

Az objektív élességállítási funkciógombjai csak akkor használhatók a hozzájuk társított funkcióra, ha az AF-L beállítást választotta az élességállítási funkcióválasztóval.

Objektív élességáll. funkciógombjai

„Megnyomás” és „Megnyomás + vezérlőtárcsák”

Egyes vezérlőgombok esetén bizonyos funkciókat nem lehet egyszerre „megnyomás” és „megnyomás + vezérlőtárcsák” beállításnak kiosztani. Amikor ilyen funkciót „megnyomás” beállításnak ad meg, miközben már kiosztotta azt „megnyomás + vezérlőtárcsák” beállításnak, akkor a „megnyomás + vezérlőtárcsák” beállítás Egyik sem értékre áll, míg ha ilyen funkciót „megnyomás + vezérlőtárcsák” beállításnak ad meg, miközben már kiosztotta azt „megnyomás” beállításnak, akkor a „megnyomás” beállítás Egyik sem értékre áll.

Ezekhez a vezérlőgombokhoz az alábbi funkciók társíthatók:

Beállítás 0 v x V 8 S
AElőre beállított élességpont
KAF mező mód
qAF mező mód + AF-BE
qEllenőrzés
rVakuérték rögzítés
BAE/AF-rögzítés
CCsak AE-rögzítés
DAE-rögzítés (Kioldáskor visszaállít.)
EAE-rögzítés (Tartás)
FCsak AF-rögzítés
AAF-BE
hIKikapcsol/bekapcsol
1Sorozatkészítés
4+ NEF (RAW)
LMátrixmérés
MKözépre súlyozott fénymérés
NCélpont-fénymérés
tCsúcsfényre súlyozott mérés
bKompozíciós rács megjelen.
!Virtuális horizont a keresőben
cSzinkronizált kioldás választása
%SAJÁT MENÜ
3SAJÁT MENÜ felső elem megj.
KVisszajátszás
cÉrtékelés
JKözépső élességpont kiválaszt.
KAktív élességpont kijelölése
Egyik sem

Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:

Virtuális horizont

A Virtuális horizont a keresőben funkciót ellátó vezérlőgomb megnyomásakor a keresőben megjelenik a billenés és a dőlés jelző. A kijelzőket a vezérlőgomb ismételt megnyomásával távolíthatja el a képernyőről.

Dőlés

A fényképezőgép jobbra dől A fényképezőgép vízszintes A fényképezőgép balra dől

Billenés

A fényképezőgép előre billen A fényképezőgép vízszintes A fényképezőgép hátra billen

A dőlés- és billenésjelzők szerepe megfordul, ha a fényképezőgépet elforgatva „álló” (portré) tájolású képeket készít. Felhívjuk figyelmét, hogy a kijelzés esetleg nem pontos, ha a fényképezőgép éles szögben előre vagy hátra dől. Ha a fényképezőgép nem tudja bemérni a dőlést, annak mértéke nem jelenik meg.

Megnyomás + vezérlőtárcsák

Az alábbi vezérlőgombok vezérlőtárcsával együtt betöltött szerepének meghatározásához jelölje ki a kívánt beállítást, és nyomja meg a választógomb középső gombját:

1 Pv gomb + y
w Fn1 gomb + y
9 Segédválasztó közepe + y

n BKT gomb + y
Q Videofelvétel gomb + y *

Megadhatja, hogy milyen szerepet töltsön be a videofelvétel gomb a vezérlőtárcsákkal együtt használva, ha az élő nézet választót C állásba forgatta.

A BKT gomb

Amennyiben a széles dinamikatartomány vagy a többszörös expozíció funkció aktív, miközben más beállítást rendelt a BKT gombhoz, a BKT gomb csak a széles dinamikatartomány vagy a többszörös expozíció alkalmazásának befejezése után válik használhatóvá a vezérlőtárcsákkal.

Ezekhez a vezérlőgombokhoz az alábbi funkciók társíthatók:

Beállítás 1 w 9 n Q
JKépterület kiválasztása
$Záridő és rekesz rögzítése
v1 lépéses záridő/rekesz
wNem-CPU obj. szám választ.
yAktív D-Lighting
zExpozíciókésleltetés mód
nFényképezés menü beáll.készletei
vExpozíciós mód
mFehéregyensúly
tAutomatikus sorozat
$Többszörös expozíció
2HDR (széles dinamikatartom.)
Egyik sem

Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:

Segédválasztó

A segédválasztó által betöltött funkció megadásához jelölje ki a 7 Segédválasztó lehetőséget, majd nyomja meg a választógomb középső gombját. A segédválasztó használható az élességpont megadására (x Élességpont kiválasztása), illetve ugyanarra a szerepre, mint a választógomb (Y Mint a választógomb). A Y Mint a választógomb lehetőség beállítása esetén a 2 gomb megnyomásával kiválaszthatja a Visszajátszás zoom elemet, amelyben megadhatja, hogy milyen szerepet töltsön be a segédválasztó visszajátszás zoom során: képek lapozása (Görgetés) vagy más képek megtekintése ugyanazon zoomarány használatával (Következő/előző kép mutatása).

7 Segédválasztó

A Egyéni beállítások: a fényképezőgép beállításainak finomhangolása

a: Automatikus élességállítás

b: Fénymérés/expozíció

c: Időzítők / AE-rögzítés

d: Fényképezés/kijelzés

e: Sorozatkészítés/vaku

f: Vezérlők

g: Videó