Изберете колко бързо да реагира фокусът, ако нещо премине между обекта и камерата, когато AF-C е избран за режим на фокусиране.

  • Изберете [ 5 (Отложено) ], за да помогнете да запазите фокуса върху оригиналния си обект.

  • Изберете [ 1 (Бързо) ], за да улесните пренасочването на фокуса към обекти, пресичащи вашето зрително поле.

  • Ако [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] или [ Auto-area AF (animals) ] е избрано за режим на AF-area, блокираната реакция на AF AF ще работи в режим [ 3 ], когато [ 2 ] или [ 1 (Бързо) ] е избрано.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм