Използвайте тази опция за фина настройка на стойността на експозицията, избрана от камерата; експонацията може да бъде прецизирана отделно за всеки метод на измерване. Изложение може да се регулира за ярки експозиции или надолу за тъмни експозиции в диапазона 1 до -1 EV на стъпки от 1/6 EV. По подразбиране е 0.

Фина настройка на експозицията

Независимо от опцията, избрана за Персонализирана настройка b4 [ Фина настройка на оптималната експозиция ], иконата за компенсация на експонацията ( E ) няма да се покаже. Единственият начин да определите колко експозиция е променена е да видите количеството в менюто за фина настройка за персонализирана настройка b4.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм