Изберете от опциите за показване на фокусната точка по-долу.

Режим на ръчно фокусиране

Вариант

Описание

[ Вкл. ]

Точката на фокусиране се показва през цялото време в режим на ръчно фокусиране.

[ Изкл. ]

Точката на фокусиране се показва само по време на избора на точка на фокусиране.

Асистент за AF с динамична площ

Изберете дали избраната точка на фокус и околните точки на фокуса да се показват в режим AF с динамична зона.

Вариант

Описание

[ Вкл. ]

Показва както избраната точка на фокус, така и заобикалящите точки на фокус.

[ Изкл. ]

Показва само избраната точка на фокусиране.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм