Разширяване на обхвата на скоростите на затвора, налични в режим M ; най-ниската налична скорост на затвора, когато е избрано [On ], е 900 s (15 минути). Удължените скорости на затвора могат да се използват за снимки на нощното небе и други дълги експозиции.

  • За да използвате удължени скорости на затвора, изберете [ On ] и изберете скорост на затвора от 60 s или по-ниска.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм