Когато е избрано [Централно претеглено измерване ], камерата присвоява най-голямото тегло на зона в центъра на дисплея за снимане, когато настройва експонацията. Персонализирана настройка b3 [ Център-претеглена площ ] се използва за избор на размера на площта, при която е дадено най-голямо тегло, когато е избрано [Измерване в центъра].

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм