Изберете дали експонацията да се блокира при натискане на спусъка.

Вариант

Описание

O

[ Включено (наполовина натиснете) ]

Натискането на бутона за освобождаване на затвора наполовина блокира експонацията.

P

[ Включено (режим на серийно записване ]]

Експозицията се заключва, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат докрай.

[ Изкл. ]

Натискането на бутона за освобождаване на затвора не блокира експонацията.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм