Изберете режимите на AF зоната, които могат да бъдат избрани с помощта на i или потребителските контроли.

  • Маркирайте някоя от следните опции и натиснете 2 да изберете ( M ) или премахнете избора ( U ). Режимите, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор чрез диска за подкоманди.

  • За да завършите операцията, натиснете J

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм