Изберете ролята, присвоена на J в режим на филм. Независимо от избраната опция, J може да се използва за проследяване на фокуса ( AF с проследяване на обект ), когато [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] или [ Auto-area AF (animals) ] е избрано за режим на AF зона.

Роля

Описание

K

[ Избор на централна точка на фокус ]

Натискането на J избира централната точка на фокус.

p

[ Мащабиране включване / изключване ]

Натиснете J да увеличите дисплея в областта около активната точка на фокусиране. Натиснете J отново, за да се върнете към предишния дисплей.

За да изберете съотношението на мащабиране, маркирайте [ Zoom on / off ] и натиснете 2 . Имайте предвид обаче, че съотношението на увеличение е фиксирано на [ 1: 1 (100%) ] по време на запис на филм.

1

[ Запис на филми ]

Натиснете J да започнете да записвате. Натиснете J отново, за да прекратите записа на филм.

[ Няма ]

Натискането на J по време на снимане няма ефект.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм