Изберете дали E е необходим за компенсация на експонацията.

Вариант

Описание

[ Включено (Автоматично нулиране) ]

Компенсацията на експонацията може да се регулира само с помощта на диска за управление. Настройката, избрана с диска за управление, се нулира, когато камерата се изключи или таймерът в режим на готовност изтече.

[ Вкл. ]

Компенсацията на експонацията може да се регулира само с помощта на диска за управление. Компенсацията на експонацията не се нулира, когато фотоапаратът се изключи или таймерът в режим на готовност изтече.

[ Изкл. ]

Компенсацията на експонацията се настройва чрез натискане на E и завъртане на главния диск за управление.

  • Тази опция влиза в сила в режими P , S и A. Лесна компенсация на експонацията не се предлага в други режими.

  • Използваният диск за управление варира в зависимост от режима на снимане.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм