Когато е активирано фокусирането в режим на ръчно фокусиране, обектите, които са на фокус, се обозначават с цветни контури на дисплея. Можете да изберете цвета.

Пиково ниво

Изберете от [ 3 (висока чувствителност) ], [ 2 (стандартна) ], [ 1 (ниска чувствителност) ] и [ Изкл .]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-голяма е дълбочината, която ще бъде показана като фокусирана.

Върхов цвят на подчертаване

Изберете цвета на подчертаването.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм