Изберете дали вградените AF-помощни осветителни тела да подпомагат фокусирането в режим на снимки, когато осветлението е слабо.

Вариант

Описание

[ Вкл. ]

В режим на снимка осветителят ще светне според изискванията, когато AF-S е избран за режим на фокусиране.

[ Изкл. ]

Осветителят не светва, за да подпомогне фокусирането. Камерата може да не успее да фокусира, когато осветлението е лошо.

AF-Assist Illuminator
  • AF-помощният осветител има обхват от около 1-3 м (3 фута 4 инча - 9 фута 10 инча).

  • Премахнете блендите на обектива, когато използвате осветителя.

  • Не препречвайте AF-помощния осветител, докато свети.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм