Изберете как камерата да регулира нивото на светкавицата, когато е активиран автоматичният контрол на ISO чувствителността.

Вариант

Описание

e

[ Тема и предистория ]

Камерата взема предвид както основния обект, така и фоновото осветление, когато регулира ISO чувствителността.

f

[ Само предмет ]

ISO чувствителността се настройва само за да се гарантира, че основният обект е правилно експониран.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм