Изберете скоростта на фокусиране за режим на филм.

Използвайте [ Кога да кандидатствате ], за да изберете кога се прилага избраната опция.

Вариант

Описание

D

[ Винаги ]

Камерата се фокусира на избраната скорост през цялото време в режим на филм.

E

[ Само по време на запис ]

Фокусът се настройва с избраната скорост само по време на запис на филм. Понякога скоростта на фокусиране е "+5", или с други думи възможно най-бързата.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм