Изберете дали индикаторът за експонация да се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности отдясно или с положителни стойности отляво и отрицателни стойности отдясно.

Вариант

Описание

V

Индикаторът се показва с положителни стойности вляво и отрицателни стойности вдясно.

W

Индикаторът се показва с отрицателни стойности вляво и положителни стойности вдясно.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм