Изберете колко дълго мониторът или визьорът да останат включени, когато не се извършват никакви операции.

  • Различни настройки могат да бъдат избрани за [ Възпроизвеждане ], [ Менюта ], [ Преглед на изображение ] и [ Таймер в режим на готовност ].

  • [ Таймер в режим на готовност ] определя колко дълго контролният панел и дисплеят на монитора или визьора остават включени след натискане на бутона за освобождаване на затвора наполовина. Мониторът и визьорът затъмняват няколко секунди преди изтичането на таймера за готовност. Ако е избрано [10 s ], таймерът ще бъде удължен до 20 секунди, докато се показва менюто i

  • С изключение на [ Преглед на изображения], всяко от закъсненията при изключване се удължава с една минута в режим на самоснимачка.

  • По-дългите закъснения при изключване намаляват издръжливостта на батерията.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм