Изберете реда, в който да се правят кадрите в програмата за брекетинг.

Вариант

Описание

H

[ MTR> под> над ]

Първо се прави немодифицираният изстрел, последван от изстрела с най-ниска стойност, последван от изстрела с най-висока стойност.

I

[ Под> MTR> над ]

Снимането продължава в ред от най-ниската до най-високата стойност.

  • Персонализирана настройка e7 [ Bracketing order ] няма ефект върху реда на заснетите снимки, когато [ ADL bracketing ] е избрано за [ Auto bracketing ]> [ Auto bracketing set ] в менюто за фотозаснемане.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм