Изберете броя на фокусните точки, налични за ръчно избиране на фокусна точка, когато за AF- е избрана опция, различна от [Auto-area AF ], [ Auto-area AF (хора) ] и [ Auto-area AF (animals)] режим на площ.

Вариант

Описание

R

[ Всички точки ]

Всяка точка на фокусиране, налична в текущия режим на AF зона, може да бъде избрана. Броят на наличните точки варира в зависимост от режима на AF зоната.

I

[ Всяка друга точка ]

Броят на наличните фокусни точки се намалява до една четвърт от наличния брой, когато е избрана [Всички точки]. Използвайте за бърз избор на фокусна точка. Броят на фокусните точки, налични в режимите [Pinpoint AF ], [ AF с широка област (L) ], [ AF с широка област (L-хора) ] и [ AF с широка област (L-животни) ] не се променя .

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм