Максималният брой снимки, които могат да бъдат направени в един сериал в режими на непрекъснато освобождаване, могат да бъдат зададени на всяка стойност между 1 и 200

  • Имайте предвид, че независимо от избраната опция, няма ограничение за броя снимки, които могат да бъдат направени в един сериал по време на безшумна фотография или когато е избрана скорост на затвора от 1 s или по-ниска в режим S или M.

Буферът на паметта

Персонализирана настройка d2 [ Макс. непрекъснато освобождаване ] се използва за избор на броя снимки, които могат да бъдат направени в един сериал. Броят на снимките, които могат да бъдат направени, преди буферът на паметта да се запълни и да се забави, варира в зависимост от качеството на изображението и други настройки. Когато буферът е пълен, камерата ще покаже “ r00 ” и скоростта на кадър напред ще спадне.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм