Изберете най-ниската налична скорост на затвора със светкавица в режим P или A.

Независимо от настройката, избрана за Персонализирана настройка e2 [ Скорост на затвора на светкавицата ], скоростите на затвора могат да бъдат толкова бавни, колкото 30 s в режими S и M или при настройки на светкавицата при бавна синхронизация, бавна синхронизация на задната завеса или намаляване на червените очи с бавна синхронизиране.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм