Изберете дали бутонът за освобождаване на затвора може да се използва за фокусиране. Ако е избрано [AF-ON only ], фотоапаратът няма да фокусира, когато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина. Фокусът може да се регулира само с помощта на бутона AF-ON или други контроли, на които е назначен AF-ON, като се използва персонализирана настройка f2 [ Персонализирани контроли ].

Освобождаване извън фокус

За да изберете дали затворът може да бъде освободен дори при обстоятелства, при които той обикновено би бил деактивиран, изберете Персонализирана настройка a6 [ Активиране на AF ], маркирайте [ AF-ON ] и натиснете 2 . Избирането на [ Enable ] позволява затвора да бъде освободен по всяко време.

Вариант

Описание

[ Активиране ]

Задействането на затвора е активирано.

[ Деактивиране ]

Спускането на затвора е деактивирано.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм