Чувствителността на AF за проследяване за режим на филм може да бъде зададена на стойности от 1 до 7.

  • Изберете [ 7 (Ниско) ], за да помогнете да запазите фокуса върху оригиналния си обект.

  • Ако обектът напусне избраната зона на фокус, когато е избрана [1 (Висока) ], камерата ще реагира, като бързо премести фокуса към нов обект в същата област.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм