Изберете дали изборът на фокусна точка да се „увива“ от единия край на дисплея до другия. Ако е избрано [Wrap ], изборът на фокусна точка ще се „увие“ отгоре надолу, отдолу нагоре, отдясно наляво и отляво надясно, така че, например, да натиснете под-селектора надясно, когато фокусна точка в десния край на визьора дисплеят е маркиран избира съответната точка на фокусиране в левия край на дисплея.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм