Изберете дължината на закъснението за освобождаване на затвора, броя на направените снимки и интервала между снимките в режим на самоснимачка.

Вариант

Описание

[ Забавяне на самоснимачката ]

Изберете дължината на закъснението за освобождаване на затвора.

[ Брой снимки ]

Натиснете 1 и 3 да изберете броя на заснетите снимки при всяко натискане на спусъка; изберете от стойности от 1 до 9.

[ Интервал между кадрите ]

Изберете интервала между кадрите, когато [ Брой снимки ] е повече от 1.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм