Ако е избрано [On ], когато камерата се използва с допълнителна светкавица, която поддържа системата Nikon Creative Lighting, натискането на контрола, на която е зададен [Preview ] с помощта на Custom Setting f2 [ Custom controls ], ще излъчи моделираща светкавица.

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм