Изберете дали отделни точки на фокусиране могат да бъдат избрани за „широка“ (пейзажна) ориентация, за „висока“ (портретна) ориентация с камера, завъртяна на 90 ° по посока на часовниковата стрелка, и за „висока“ ориентация с камера, завъртена на 90 ° обратно на часовниковата стрелка.

  • Изберете [ No ], за да използвате една и съща точка на фокусиране, независимо от ориентацията на камерата.

Камерата се завъртя на 90 ° обратно на часовниковата стрелка

Пейзажна (широка) ориентация

Камерата се завъртя на 90 ° по посока на часовниковата стрелка

  • Изберете [ Да ], за да активирате отделен избор на фокусна точка.

Камерата се завъртя на 90 ° обратно на часовниковата стрелка

Пейзажна (широка) ориентация

Камерата се завъртя на 90 ° по посока на часовниковата стрелка

A персонални настройки: фина настройка на камерата Настройки

a: Автофокус

b: Измерване / експозиция

c: Таймери / AE Lock

d: Снимане / дисплей

д: Брекетинг / Светкавица

f: Контроли

g: Филм