ในส่วนนี้จะอธิบายถึงชื่อและตำแหน่งของปุ่มควบคุมและหน้าจอแสดงผลของกล้อง

ตัวกล้อง

1 แป้นหมุนเลือกโหมด
2 ช่องร้อยสายคล้องกล้อง
3 ปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมด
4 ไมโครโฟนสเตอริโอ
5 ปุ่มบันทึกภาพยนตร์
6 สวิทช์เปิดปิดการทำงาน
7 ปุ่มกดชัตเตอร์
8

ปุ่ม E

9

ปุ่ม S

10 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E)
11 แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก
12 ลำโพง
13 แผงควบคุม
14 ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม (สำหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก)

1 เซ็นเซอร์ภาพ
2 ปุ่มโหมดจอภาพ
3

ไฟช่วยหา AF

ไฟช่วยลดตาแดง

ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่าย

4 ฝาปิดช่องต่ออุปกรณ์เสริมและสาย USB และ HDMI
5 ฝาปิดช่องเสียบหูฟังและไมโครโฟน
6 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์เลนส์
7 ช่องเสียบหูฟัง
8 ไฟสถานะการชาร์จ
9 ช่องต่อสาย USB
10 ช่องต่อสาย HDMI
11 ขั้วต่ออุปกรณ์เสริม
12 ช่องต่อสำหรับไมโครโฟนภายนอก
13 ฝาปิดตัวกล้อง

อย่าสัมผัสกับเซ็นเซอร์ภาพ

อย่าใช้แรงกดเซ็นเซอร์ภาพ กดด้วยเครื่องมือทำความสะอาด หรือใช้เครื่องเป่าลมเป่าด้วยกำลังแรงไม่ว่าในกรณีใดๆ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้เซ็นเซอร์เสียหายได้ สำหรับรายละเอียดการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพให้ดูที่ “การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ” (0 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ)

เซ็นเซอร์ภาพ

1 เซ็นเซอร์ตรวจจับสายตา
2 ช่องมองภาพ
3 ขอบยางรองตา
4

ปุ่ม K

5

ปุ่ม O

6 หน้าจอ
7 ปุ่มปรับแก้สายตา
8 ปุ่ม DISP
9 ตัวเลือกภาพถ่าย/ภาพยนตร์
10 ปุ่ม AF-ON
11 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย
12

ปุ่ม i

13 ฝาปิดช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ
14 ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำ
15 ปุ่ม J
16 ปุ่มเลือกคำสั่ง
17 ปุ่ม G
18

ปุ่ม c (E)

19

ปุ่ม W (Q)

20

ปุ่ม X

จอภาพ

ระดับมุมของจอภาพสามารถปรับได้ตามภาพที่แสดง

1 แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย
2 ปุ่ม Fn1
3 ปุ่ม Fn2
4 ก้านล็อคฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่
5 ฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่
6 เมาท์เลนส์
7 ปุ่มถอดเลนส์
8 ขั้ว CPU
9 ช่องต่อขาตั้งกล้อง
10 ฝาปิดปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC

หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

สามารถดูหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์นี้ได้โดยการเปิดจอภาพออก

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะสว่างเมื่อเปิดกล้อง ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน จะแสดงสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้; สามารถดูรายการทั้งหมดของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผงควบคุมได้ที่ “แผงควบคุม” (0 แผงควบคุม)

1 ความไวชัตเตอร์
2 รูรับแสง
3 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
4 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
5 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
6 โหมดลั่นชัตเตอร์
7 ค่าความไวแสง (ISO)

จอภาพและช่องมองภาพของกล้อง

ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้จะปรากฏในจอภาพและช่องมองภาพเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ; สามารถดูรายการทั้งหมดของสัญลักษณ์ ได้ที่ “หน้าจอกล้องและแผงควบคุม” (0 หน้าจอกล้องและแผงควบคุม)

หน้าจอ

ช่องมองภาพ

1 โหมดถ่ายภาพ
2 จุดโฟกัส
3 โหมดลั่นชัตเตอร์
4 โหมดโฟกัส
5 โหมดพื้นที่ AF
6 Active D-Lighting
7 Picture Control
8 ไวต์บาลานซ์
9 พื้นที่ภาพ
10 ขนาดภาพ
11 คุณภาพของภาพ
12 สัญลักษณ์ i
13

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

14 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
15 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
16 ค่าความไวแสง (ISO)
17

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติ

18 รูรับแสง
19 ความไวชัตเตอร์
20 ระบบวัดแสง
21 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
22 ประเภทชัตเตอร์
23 สัญลักษณ์ระบบลดภาพสั่นไหว
24 ถ่ายภาพแบบสัมผัส
25 สัญลักษณ์แสดง “ยังไม่ได้ตั้งเวลา”

รายการเหล่านี้จะปรากฏในโหมดภาพยนตร์

หน้าจอ

ช่องมองภาพ

1

สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

ปิดการบันทึก

2 เวลาที่เหลือ
3 ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ
4 ชื่อไฟล์
5 โหมดลั่นชัตเตอร์ (การถ่ายภาพนิ่ง)
6 ติดตามวัตถุ
7 ระดับเสียง
8 ความไวของไมโครโฟน
9 การตอบสนองความถี่
10 กรอบพื้นที่ AF