ข้อมูลภาพถ่ายจะปรากฏซ้อนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 หรือกดปุ่ม DISP เพื่อเลื่อนดูข้อมูลภาพตามที่แสดงด้านล่าง

แสดงเฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือกที่สัมพันธ์กันสำหรับ ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพ

แสดงเฉพาะเมื่อฝังข้อมูลในรูปภาพ (0 ข้อมูลบอกตำแหน่ง)

ข้อมูลไฟล์

1 สถานะป้องกัน
2 สัญลักษณ์แสดงการรีทัช
3 เครื่องหมายอัปโหลด
4 จุดโฟกัส *
5 จำนวนเฟรม/จำนวนเฟรมทั้งหมด
6 คุณภาพของภาพ
7 ขนาดภาพ
8 พื้นที่ภาพ
9 เวลาในการบันทึก
10 วันที่บันทึก
11 ให้คะแนน
12 ชื่อโฟลเดอร์
13 ชื่อไฟล์

แสดงเฉพาะเมื่อเลือก จุดโฟกัส สำหรับ ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ

ข้อมูลค่าแสง

1 โหมดถ่ายภาพ
2 ความไวชัตเตอร์
3 รูรับแสง
4 การชดเชยแสง
5 ค่าความไวแสง (ISO) *

แสดงเป็นสีแดงถ้าถ่ายภาพในโหมด P, S, A หรือ M โดยเปิดใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

ไฮไลท์

1 ไฮไลท์ (พื้นที่ที่อาจมีแสงสว่างมากเกินไป)
2 หมายเลขโฟลเดอร์-หมายเลขเฟรม

กราฟ RGB ฮิสโตแกรม

1 หมายเลขโฟลเดอร์-หมายเลขเฟรม
2

ไวต์บาลานซ์

อุณหภูมิสี

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

ตั้งค่าเอง

3 กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนล RGB)
4 กราฟฮิสโตแกรม (แชลเนลสีแดง)
5 กราฟฮิสโตแกรม (แชลเนลสีเขียว)
6 กราฟฮิสโตแกรม (แชนเนลสีน้ำเงิน)

การซูมแสดงภาพ

หากต้องการซูมเข้าภาพขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ให้กด X ใช้ปุ่ม X และ W (Q) เพื่อซูมเข้าและซูมออก และเลื่อนภาพด้วยปุ่มเลือกคำสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัพเดทเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลของภาพในส่วนที่มองเห็นบนจอภาพ

กราฟฮิสโตแกรม

กราฟฮิสโตแกรมจะแสดงการกระจายโทนสี โดยที่ความสว่างของพิกเซล (โทน) จะอยู่บนแกนแนวนอนและจำนวนพิกเซลจะอยู่บนแกนแนวตั้ง กราฟฮิสโตแกรมของกล้องมีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้นและอาจแตกต่างจากกราฟฮิสโตแกรมในโปรแกรมภาพถ่ายอื่นๆ ตัวอย่างกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงดังต่อไปนี้:

หากภาพมีวัตถุที่มีความสว่างหลากหลาย การกระจายโทนสีจะค่อนข้างสม่ำเสมอ

ถ้าภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางซ้าย

ถ้าภาพสว่าง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางขวา

การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซ้าย กราฟฮิสโตแกรมสามารถให้แนวคิดคร่าวๆ ของแสงโดยรวมเมื่อแสงในบรรยากาศรอบๆ ที่สว่างทำให้ยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ

ข้อมูลการถ่ายภาพ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในตอนที่ถ่ายภาพ อาจทำให้มีข้อมูลการถ่ายภาพได้มากถึงห้าหน้า ได้แก่: ทั่วไป ข้อมูลแฟลช Picture Control ขั้นสูง และข้อมูลลิขสิทธิ์

ข้อมูลการถ่ายภาพ หน้า 1 (ทั่วไป)

1

ระบบวัดแสง

ประเภทชัตเตอร์

ความไวชัตเตอร์

รูรับแสง

2

โหมดถ่ายภาพ

ค่าความไวแสง (ISO) 1

3

การชดเชยแสง

ปรับค่าแสงที่ดีที่สุด 2

4 ทางยาวโฟกัส
5 ข้อมูลเลนส์
6 โหมดโฟกัส
7 ระบบลดภาพสั่นไหว
8 ไวต์บาลานซ์ 3
9 การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด
10 พื้นที่สี
11 ชื่อกล้อง
12 พื้นที่ภาพ
13 หมายเลขโฟลเดอร์–หมายเลขเฟรม

แสดงเป็นสีแดงถ้าถ่ายภาพในโหมด P, S, A หรือ M โดยเปิดใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

แสดงเมื่อได้กำหนดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอย่างละเอียด) เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์สำหรับระบบวัดแสง

รวมอุณหภูมิสีของภาพที่ถ่ายโดยใช้ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติด้วย

ข้อมูลการถ่ายภาพ หน้า 2 (ข้อมูลแฟลช)  *

14 ประเภทแฟลช
15 การควบคุมแฟลชรีโมต
16 โหมดแฟลช
17

โหมดควบคุมแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช

ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 ระบบ Nikon Creative Lighting System)

ข้อมูลการถ่ายภาพ หน้า 3 (Picture Control)

18 Picture Control *

รายการที่แสดงจะแตกต่างกันไปตาม Picture Control ที่เลือกเมื่อถ่ายภาพ

ข้อมูลการถ่ายภาพ หน้า 4 (ขั้นสูง)

19

การลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง

การลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน

20 Active D-Lighting
21

ความแตกต่างของค่าแสง HDR

ความเนียนภาพ HDR

22 ควบคุมขอบมืด
23 ประวัติการรีทัช
24 คำอธิบายภาพ

ข้อมูลการถ่ายภาพ หน้า 5 (ข้อมูลลิขสิทธิ์) *

25 ชื่อช่างภาพ
26 เจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อมูลลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพ โดยใช้ตัวเลือก ข้อมูลลิขสิทธิ์ ในเมนูการตั้งค่า

ข้อมูลบอกตำแหน่ง

ละติจูด, ลองจิจูด และข้อมูลบอกตำแหน่งอื่นๆ จะได้รับมาจาก GPS หรือสมาร์ทดีไวซ์ ซึ่งจะแตกต่างกันไป (0 ข้อมูลบอกตำแหน่ง) ในกรณีของภาพยนตร์ ข้อมูลจะบอกตำแหน่งเมื่อเริ่มบันทึก

ข้อมูลภาพรวม

1 จำนวนเฟรม/จำนวนเฟรมทั้งหมด
2 เครื่องหมายอัปโหลด
3 สถานะป้องกัน
4 สัญลักษณ์แสดงการรีทัช
5 ชื่อกล้อง
6 สัญลักษณ์แสดงคำอธิบายภาพ
7 สัญลักษณ์แสดงข้อมูลบอกตำแหน่ง
8 กราฟฮิสโตแกรม
9 คุณภาพของภาพ
10 ขนาดภาพ
11 พื้นที่ภาพ
12 ชื่อไฟล์
13 เวลาในการบันทึก
14 วันที่บันทึก
15 ชื่อโฟลเดอร์
16 ให้คะแนน
17 ระบบวัดแสง
18 โหมดถ่ายภาพ
19 ความไวชัตเตอร์
20 รูรับแสง
21 ค่าความไวแสง (ISO) 1
22 ทางยาวโฟกัส
23 Active D-Lighting
24 Picture Control
25 พื้นที่สี
26 โหมดแฟลช 2
27

ไวต์บาลานซ์

อุณหภูมิสี

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

ตั้งค่าเอง

28

การชดเชยแสงแฟลช 2

โหมดสั่งแฟลช 2

29 การชดเชยแสง

แสดงเป็นสีแดงถ้าถ่ายภาพในโหมด P, S, A หรือ M โดยเปิดใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 ระบบ Nikon Creative Lighting System)