หากต้องการดูเมนูถ่ายภาพ ให้เลือกแท็บ C ในเมนูกล้อง

ตัวเลือก

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ)