กดปุ่ม O เพื่อลบภาพปัจจุบันหรือใช้ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพเพื่อลบภาพที่เลือกไว้หลายภาพ ภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่ที่เลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์แสดงภาพปัจจุบัน (ภาพที่ป้องกันไว้จะไม่ถูกลบ) โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อจะลบภาพ เนื่องจากจะไม่สามารถกู้คืนภาพที่ลบไปแล้วได้

ในระหว่างการเล่น

กดปุ่ม O เพื่อลบภาพปัจจุบัน

 1. กดปุ่ม O

  ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น

 2. กดปุ่ม O อีกครั้ง

  ในการลบภาพ ให้กดปุ่ม O อีกครั้ง หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่ลบภาพ ให้กดปุ่ม K

เมนูแสดงภาพ

รายการ ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้ โปรดทราบว่าบางครั้งท่านอาจต้องลบภาพออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพ

ตัวเลือก คำธิบาย
Q ที่เลือกไว้ ลบภาพที่เลือก
i เลือกวันที่ ลบภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เลือกไว้ (0 เลือกวันที่: การลบภาพที่ถ่ายในวันที่เลือก)
R ทั้งหมด ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันสำหรับแสดงภาพ (0 โฟลเดอร์แสดงภาพ)

ที่เลือกไว้: การลบภาพที่เลือกไว้

หากต้องการลบภาพที่เลือกไว้หลายภาพ ให้เลือก ที่เลือกไว้ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกภาพ

  ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพแล้วกดปุ่ม W (Q) เพื่อเลือกหรือไม่เลือก ภาพที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์ O กำกับไว้ (หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X ค้างไว้) ทำซ้ำตามที่ต้องการเพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

 2. ลบภาพที่เลือก

  กด J ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ให้ไฮไลท์ ใช่ แล้วกด J

เลือกวันที่: การลบภาพที่ถ่ายในวันที่เลือก

หากต้องการลบภาพที่ไม่ได้ป้องกันทั้งหมดในวันที่เลือก ให้เลือก ลบ > เลือกวันที่ ในเมนูแสดงภาพและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกวันที่

  ไฮไลท์วันที่แล้วกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่ไฮไลท์ วันที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์ M กำกับ ทำซ้ำตามที่ต้องการเพื่อเลือกวันเพิ่ม หากต้องการยกเลิกการเลือกวัน ให้ไฮไลท์วันดังกล่าว แล้วกด 2

 2. ลบภาพที่ถ่ายในวันที่เลือก

  กด J ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ให้ไฮไลท์ ใช่ แล้วกด J