หากต้องการดูเมนูของฉัน ให้เลือกแท็บ O ในเมนูกล้อง

ตัวเลือก เมนูของฉัน จะใช้เพื่อสร้างและแก้ไขรายการที่กำหนดค่าไว้สูงสุด 20 รายการจากเมนูแสดงภาพ เมนูถ่ายภาพ เมนูถ่ายภาพยนตร์ เมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง เมนูตั้งค่า และเมนูรีทัช ท่านสามารถแสดงค่าที่เพิ่งตั้งแทนตำแหน่งเมนูของฉันได้ถ้าต้องการ

สามารถเพิ่ม ลบ และจัดลำดับตัวเลือกใหม่ได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนูของฉัน

 1. เลือก เพิ่มรายการ

  ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท์ เพิ่มรายการ แล้วกด 2

 2. เลือกเมนู

  ไฮไลท์ชื่อเมนูที่มีตัวเลือกที่ท่านต้องการเพิ่มแล้วกด 2

 3. เลือกรายการ

  ไฮไลท์รายการเมนูที่ต้องการแล้วกด J

 4. วางตำแหน่งรายการใหม่

  กด 1 หรือ 3 เพื่อย้ายรายการใหม่ขึ้นหรือลงในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม่

 5. เพิ่มรายการอื่นๆ

  รายการที่แสดงอยู่ในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้ รายการที่มีสัญลักษณ์ V กำกับไว้จะเลือกใช้ไม่ได้ ทำขั้นตอนที่ 1–4 ซ้ำเพื่อเลือกรายการเพิ่ม

การลบตัวเลือกจากเมนูของฉัน

 1. เลือก ลบรายการ

  ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท์ ลบรายการ แล้วกด 2

 2. เลือกรายการ

  ไฮไลท์รายการและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้

 3. ลบรายการที่เลือก

  กด J ข้อความยืนยันจะปรากฏบนหน้าจอ กด J อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก

การลบรายการในเมนูของฉัน

การลบรายการที่ถูกไฮไลท์ในปัจจุบันในเมนูของฉัน กดปุ่ม O ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กด O อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกจากเมนูของฉัน

การเรียงลำดับตัวเลือกในเมนูของฉัน

 1. เลือก จัดลำดับ

  ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท์ จัดลำดับ แล้วกด 2

 2. เลือกรายการ

  ไฮไลท์รายการที่ท่านต้องการย้ายแล้วกด J

 3. วางตำแหน่งรายการ

  กด 1 หรือ 3 เพื่อย้ายรายการขึ้นหรือลงในเมนูของฉันและกด J ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2–3 เพื่อวางตำแหน่งรายการที่เพิ่มใหม่

 4. ออกไปยังเมนูของฉัน

  กดปุ่ม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน

ค่าที่เพิ่งตั้ง

การแสดงการตั้งค่ายี่สิบอันดับที่ถูกใช้ล่าสุด เลือก m ค่าที่เพิ่งตั้ง สำหรับ O เมนูของฉัน > เลือกแท็บ

 1. เลือก เลือกแท็บ

  ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท์ เลือกแท็บ แล้วกด 2

 2. เลือก m ค่าที่เพิ่งตั้ง

  ไฮไลท์ m ค่าที่เพิ่งตั้ง แล้วกด J ชื่อของเมนูจะเปลี่ยนจาก “เมนูของฉัน” เป็น “ค่าที่เพิ่งตั้ง”

รายการเมนูจะถูกเพิ่มเข้าไปจากด้านบนของเมนูค่าที่เพิ่งตั้งเมื่อถูกนำมาใช้งาน การดูเมนูของฉันอีกครั้ง เลือก O เมนูของฉัน สำหรับ m ค่าที่เพิ่งตั้ง > เลือกแท็บ

การลบรายการออกจากเมนูค่าที่เพิ่งตั้ง

หากต้องการลบรายการออกจากเมนูค่าที่เพิ่งตั้ง ให้ไฮไลท์รายการ แล้วกดปุ่ม O ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กด O อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก