เนื้อหาในส่วนนี้จะแสดงรายการสัญลักษณ์และข้อความผิดพลาดต่างๆ ที่ปรากฏในแผงควบคุมและหน้าจอของกล้อง

สัญลักษณ์แสดง

สัญลักษณ์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและ/หรือหน้าจอของกล้อง

สัญลักษณ์ ปัญหา วิธีแก้ไข
จอภาพ แผงควบคุม
H แบตเตอรี่ใกล้หมด เตรียมแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จไฟจนเต็มไว้

H

(กะพริบ)

แบตเตอรี่หมด รีชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
ข้อมูลแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่รองรับแบตเตอรี่ เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ของ Nikon
อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูง ถอดแบตเตอรี่และรอจนแบตเตอรี่เย็น
F–– ติดตั้งเลนส์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเลนส์อย่างถูกต้องและสามารถยืดเลนส์แบบยื่นหดได้ สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งเลนส์ชนิดไม่มี CPU ผ่านเมาท์อะแดปเตอร์ แต่ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

Bulb

(กะพริบ)

เลือก Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) ในโหมด S เปลี่ยนความไวชัตเตอร์หรือเลือกโหมด M

Time

(กะพริบ)

เลือก Time (เวลา) ในโหมด S

Busy

(กะพริบ)

กำลังดำเนินการ รอจนกล้องประมวลผลภาพเสร็จสิ้น

c

(กะพริบ)

หลังจากแฟลชยิงแสงวาบเต็มกำลังแล้ว ภาพถ่ายต่อไปอาจได้รับแสงน้อยกว่าปกติ ตรวจสอบภาพในหน้าจอ; หากภาพได้รับแสงน้อยเกินไป ให้ปรับการตั้งค่าแล้วลองอีกครั้ง
(สัญลักษณ์แสดงค่าแสง ส่วนแสดงผลความไวชัตเตอร์หรือรูรับแสงกะพริบ) วัตถุสว่างเกินไป; ภาพจะเปิดรับแสงมากเกินไป
 • ลดค่าความไวแสง (ISO)
 • ใช้ฟิลเตอร์ลดแสง (ND) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ในโหมด:

  S เพิ่มความไวชัตเตอร์

  A เลือกรูรับแสงที่แคบลง (ค่ารูรับแสงสูงขึ้น)

วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะเปิดรับแสงน้อยเกินไป
 • เพิ่มค่าความไวแสง (ISO)
 • ใช้แฟลชเสริมภายนอก ในโหมด:

  S ลดความไวชัตเตอร์

  A เลือกรูรับแสงที่กว้างขึ้น (ค่ารูรับแสงต่ำลง)

Full

(กะพริบ)

หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะบันทึกภาพถ่ายที่การตั้งค่าปัจจุบันได้อีก หรือกล้องไม่มีหมายเลขไฟล์หรือโฟลเดอร์เหลืออยู่
 • ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ
 • ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่สำคัญไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น
 • ใส่การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่

Err

(กะพริบ)

กล้องทำงานผิดปกติ กดชัตเตอร์ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อความผิดพลาด

ข้อความผิดพลาดในหน้าจอกล้องจะแสดงร่วมกับสัญลักษณ์ในแผงควบคุม

ข้อความ แผงควบคุม ปัญหา วิธีแก้ไข
ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ [–E–] กล้องตรวจไม่พบการ์ดหน่วยความจำ ปิดกล้องและตรวจสอบว่าใส่การ์ดอย่างถูกต้อง

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำนี้

โปรดใส่การ์ดใบอื่น

Card, Err

(กะพริบ)

การเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำผิดพลาด
 • ใช้การ์ดที่ Nikon รับรอง
 • หากยังคงมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหลังจากนำการ์ดออกและใส่เข้าไปใหม่ซ้ำๆ แสดงว่าการ์ดชำรุด โปรดติดต่อร้านค้าหรือศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ ลบไฟล์หรือใส่การ์ดหน่วยความจำใบใหม่หลังจากคัดลอกภาพที่สำคัญลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นแล้ว

ยังไม่ได้ฟอร์แมตการ์ดนี้

โปรดฟอร์แมตการ์ด

For

(กะพริบ)

การ์ดหน่วยความจำยังไม่ได้รับการฟอร์แมตให้ใช้กับกล้อง ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำหรือใส่การ์ดหน่วยความจำแผ่นใหม่
ไม่สามารถเปิดไลฟ์วิวได้ โปรดรอสักครู่ อุณหภูมิภายในกล้องสูง โปรดรอให้วงจรภายในเย็นลงก่อนที่จะถ่ายภาพต่อ
ไม่มีภาพในโฟลเดอร์ ไม่มีภาพในการ์ดหน่วยความจำ ใส่การ์ดหน่วยความจำที่มีภาพ
ไม่มีภาพอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้สำหรับแสดงภาพ ใช้รายการของ โฟลเดอร์แสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ
ไม่สามารถแสดงไฟล์นี้ ไฟล์ได้รับการแก้ไขบนคอมพิวเตอร์หรือไม่ได้มาตรฐาน DCF หรือไฟล์เสียหาย ดูไฟล์บนกล้องไม่ได้
ไม่สามารถเลือกไฟล์นี้ ไม่สามารถรีทัชภาพที่เลือกได้ ภาพที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์อื่นๆ จะไม่สามารถรีทัชได้
ไม่สามารถตัดต่อภาพยนตร์นี้ได้ ไม่สามารถตัดต่อภาพยนตร์ที่เลือกได้
 • ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์อื่นๆ จะไม่สามารถตัดต่อได้
 • ภาพยนตร์จะต้องมีความยาวอย่างน้อยสองวินาที
ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้เลือก ทำต่อ (ถ้ามี) *
ตรวจสอบกระดาษ กระดาษในเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับขนาดที่เลือก ใส่กระดาษที่มีขนาดถูกต้อง แล้วเลือก ทำต่อ *
กระดาษติดขัด กระดาษติดในเครื่องพิมพ์ ดึงกระดาษที่ติดออก แล้วเลือก ทำต่อ *
กระดาษหมด เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ใส่กระดาษตามขนาดที่เลือก แล้วเลือก ทำต่อ *
ตรวจสอบปริมาณหมึก หมึกผิดพลาด ตรวจสอบหมึกพิมพ์ เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้เลือก ทำต่อ *
หมึกหมด เครื่องพิมพ์ไม่มีหมึก เติมหมึก แล้วเลือก ทำต่อ *

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือของเครื่องพิมพ์