การกดปุ่ม i ระหว่างการซูมแสดงภาพหรือการแสดงภาพเต็มจอหรือภาพขนาดย่อจะเป็นการแสดงเมนู i สำหรับโหมดแสดงภาพ เลือกตัวเลือกโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J แล้วกดปุ่ม i เพื่อออกจากเมนูและกลับไปยังการแสดงภาพ

ตัวเลือกที่มีในเมนูแสดงภาพ i จะแตกต่างกันไปตามชนิดของภาพ

ภาพถ่าย: การกดปุ่ม i เมื่อเลือกภาพถ่ายแล้วจะแสดงตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • ตัดภาพด่วน (แสดงระหว่างการซูมแสดงภาพเท่านั้น): บันทึกสำเนาของภาพปัจจุบันที่ตัดตามพื้นที่ที่มองเห็นในจอแสดงผล ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้เลือกเมื่อแสดงกราฟฮิสโตแกรม
 • ให้คะแนน: ให้คะแนนภาพปัจจุบัน (0 ให้คะแนนภาพ)
 • เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (สมาร์ทดีไวซ์/PC/WT): เลือกภาพปัจจุบันเพื่ออัปโหลด ตัวเลือกที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (0 เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง)
 • รีทัช: ใช้ตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 N เมนูรีทัช: การสร้างภาพใหม่ด้วยการรีทัช) เพื่อสร้างภาพรีทัชของรูปภาพปัจจุบัน
 • เลือกโฟลเดอร์: เลือกโฟลเดอร์สำหรับแสดงภาพ ไฮไลท์โฟลเดอร์แล้วกดปุ่ม J เพื่อดูภาพในโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์
 • ป้องกัน: เพิ่มการป้องกันหรือลบการป้องกันออกจากภาพปัจจุบัน (0 การป้องกันไม่ให้ลบภาพ)
 • ไม่ป้องกันเลย (ไม่มีให้เลือกระหว่างการซูมแสดงภาพ): ลบการป้องกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันสำหรับ โฟลเดอร์แสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพ

ภาพยนตร์: ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีให้เลือกเมื่อเลือกภาพยนตร์แล้ว

 • ให้คะแนน: ให้คะแนนภาพปัจจุบัน (0 ให้คะแนนภาพ)
 • เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (PC/WT): เลือกภาพปัจจุบันเพื่ออัปโหลด ตัวเลือกที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (0 เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง)
 • ปรับระดับเสียง: ปรับระดับเสียงการเล่น
 • ตัดภาพยนตร์: ตัดบางส่วนจากภาพยนตร์ปัจจุบันและบันทึกสำเนาที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ใหม่ (0 เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด)
 • เลือกโฟลเดอร์: เลือกโฟลเดอร์สำหรับแสดงภาพ ไฮไลท์โฟลเดอร์แล้วกดปุ่ม J เพื่อดูภาพในโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์
 • ป้องกัน: เพิ่มการป้องกันหรือลบการป้องกันออกจากภาพปัจจุบัน (0 การป้องกันไม่ให้ลบภาพ)
 • ไม่ป้องกันเลย: ลบการป้องกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันสำหรับ โฟลเดอร์แสดงภาพ ในเมนูแสดงภาพ

ภาพยนตร์ (หยุดเล่นชั่วคราว): ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีให้เลือกเมื่อเลือกหยุดเล่นภาพยนตร์ชั่วคราว

เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกภาพปัจจุบันสำหรับอัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์ คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp ตัวเลือกเมนู i ใช้เพื่อเลือกภาพสำหรับอัปโหลดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ:

 • เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (สมาร์ทดีไวซ์): แสดงเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ผ่านบลูทูธในตัวกล้องโดยใช้รายการ เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ในเมนูตั้งค่า (0 เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์)
 • เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (PC): แสดงเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi ในตัวกล้องโดยใช้รายการ เชื่อมต่อกับ PC ในเมนูตั้งค่า (0 เชื่อมต่อกับ PC)
 • เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (WT): แสดงเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp ผ่าน ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) โดยใช้รายการ Wireless Transmitter (WT-7) ในเมนูตั้งค่า (0 Wireless Transmitter (WT-7))
 1. เลือกภาพ

  แสดงภาพในการแสดงภาพเต็มจอหรือการซูมแสดงภาพหรือเลือกจากในรายการภาพขนาดย่อ

 2. เลือก เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง

  กดปุ่ม i เพื่อแสดงเมนู i จากนั้นไฮไลท์ เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง แล้วกด J ภาพที่เลือกสำหรับอัปโหลดจะมีสัญลักษณ์ W กำกับไว้; หากต้องการไม่เลือก ให้ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำ

ภาพยนตร์

ไม่สามารถอัปโหลดภาพยนตร์ผ่านบลูทูธ ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับภาพยนตร์ที่จะอัปโหลดโดยวิธีอื่นๆ คือ 4 GB

เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างสำเนาที่ตัดบางส่วนมาจากภาพยนตร์

 1. แสดงภาพยนตร์แบบเต็มจอ

 2. หยุดภาพยนตร์ไว้ชั่วคราวตรงเฟรมที่เปิดใหม่

  ฉายภาพยนตร์ตามที่อธิบายไว้ใน “การดูภาพยนตร์” (0 การดูภาพยนตร์) กด J เพื่อเริ่มต้นและเล่นต่อ และกด 3 เพื่อหยุดชั่วคราว และกด 4 หรือ 2 หรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกเฟรมที่ต้องการ ท่านสามารถดูตำแหน่งของภาพยนตร์โดยประมาณได้จากแถบแสดงสถานะภาพยนตร์ หยุดการเล่นไว้ชั่วคราวเมื่อถึงเฟรมเปิดใหม่

  แถบแสดงสถานะภาพยนตร์

 3. เลือก เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด

  กดปุ่ม i เพื่อแสดงเมนู i จากนั้นไฮไลท์ เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด แล้วกด J

 4. เลือก จุดเริ่มต้น

  การสร้างสำเนาที่เริ่มต้นจากเฟรมปัจจุบัน ให้ไฮไลท์ จุดเริ่มต้น แล้วกด J เฟรมที่อยู่ก่อนหน้าเฟรมปัจจุบันจะถูกลบออกเมื่อท่านบันทึกสำเนาในขั้นตอนที่ 9

  จุดเริ่มต้น

 5. ยืนยันจุดเริ่มต้นใหม่

  หากเฟรมที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้นในขณะนั้น ให้กด 4 หรือ 2 เพื่อเดินหน้าหรือย้อนกลับ (ในการข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ 10 วินาที ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก หากต้องการข้ามไปที่เฟรมแรกหรือเฟรมสุดท้าย ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย)

 6. เลือกจุดสิ้นสุด

  กดตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยเพื่อสลับจากจุดเริ่มต้น (w) ไปเป็นเครื่องมือการเลือกจุดสิ้นสุด (x) จากนั้นให้เลือกเฟรมปิดตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 5 เฟรมที่อยู่หลังเฟรมที่เลือกจะถูกลบออกเมื่อท่านบันทึกสำเนาในขั้นตอนที่ 9

  ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

  จุดสิ้นสุด

 7. สร้างสำเนา

  เมื่อเฟรมที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้กด 1

 8. แสดงตัวอย่างภาพยนตร์

  การดูตัวอย่างสำเนา ให้ไฮไลท์ ดูตัวอย่าง แล้วกด J (หากต้องการหยุดการดูตัวอย่างและกลับไปยังเมนูตัวเลือกบันทึก ให้กด 1) หากต้องการยกเลิกสำเนาปัจจุบันและเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดใหม่ตามที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ ให้ไฮไลท์ ยกเลิก แล้วกด J เพื่อบันทึกสำเนา แล้วดำเนินการขั้นตอนที่ 9

 9. บันทึกสำเนา

  ไฮไลท์ บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ แล้วกด J เพื่อบันทึกสำเนาเป็นไฟล์ใหม่ การแทนที่ไฟล์ภาพยนตร์ไฟล์ต้นฉบับด้วยไฟล์ใหม่ที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ไฮไลท์ เขียนทับไฟล์เดิม แล้วกด J

การตัดส่วนของภาพยนตร์

ภาพยนตร์จะต้องมีความยาวอย่างน้อยสองวินาที กล้องจะไม่ทำการบันทึกสำเนาถ้าการ์ดหน่วยความจำมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ

ไฟล์สำเนาจะมีวันที่และเวลาที่สร้างเหมือนกันกับไฟล์ต้นฉบับ

การลบฉากส่วนที่เปิดหรือปิดเรื่อง

หากต้องการลบเฉพาะส่วนเปิดจากภาพยนตร์ ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไม่ต้องกดตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยในขั้นตอนที่ 6 หากต้องการลบเฉพาะส่วนปิด ให้เลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปิดแล้วดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 โดยไม่ต้องกดตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยในขั้นตอนที่ 6

“ตัดภาพยนตร์”

สามารถตัดต่อภาพยนตร์ได้โดยใช้ตัวเลือก ตัดภาพยนตร์ ในเมนูรีทัช

บันทึกเฟรมปัจจุบัน

การบันทึกสำเนาของเฟรมที่เลือกเป็นภาพนิ่ง JPEG:

 1. หยุดภาพยนตร์ไว้ชั่วคราวตรงเฟรมที่ต้องการ

  เล่นภาพยนตร์ตามที่อธิบายใน “การดูภาพยนตร์” (0 การดูภาพยนตร์) โดยกด J เพื่อเริ่มการเล่นหรือเล่นต่อ และกด 3 เพื่อหยุดชั่วคราว หยุดภาพยนตร์ไว้ชั่วคราวที่เฟรมที่ท่านต้องการคัดลอก

 2. เลือก บันทึกเฟรมปัจจุบัน

  กดปุ่ม i เพื่อแสดงเมนู i จากนั้นไฮไลท์ บันทึกเฟรมปัจจุบัน แล้วกด J เพื่อสร้างสำเนา JPEG ของเฟรมปัจจุบัน ภาพจะถูกบันทึกในขนาดที่เลือกไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์

บันทึกเฟรมปัจจุบัน

ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตร์ที่สร้างด้วยตัวเลือก บันทึกเฟรมปัจจุบัน จะไม่สามารถรีทัชได้ ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตร์จะไม่มีข้อมูลภาพถ่ายบางประเภท