คุณสมบัติใหม่ที่สามารถใช้ได้ในเฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 3.30 ของกล้องอธิบายไว้ด้านล่าง

การบันทึกตำแหน่งโฟกัส

เพิ่มตัวเลือก บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส ลงในเมนูตั้งค่า หากเลือก เปิด ไว้ ตำแหน่งโฟกัสที่ใช้เมื่อปิดกล้องจะถูกเรียกคืนเมื่อเปิดกล้องครั้งต่อไป

 • ตำแหน่งโฟกัสอาจเปลี่ยนไปตามการปรับการซูมหรือความผันผวนของอุณหภูมิโดยรอบ
 • ตัวเลือกนี้จะใช้เฉพาะเมื่อใช้กล้องกับเลนส์โฟกัสอัตโนมัติ Z เมาท์
 • การเลือก เปิด อาจเพิ่มเวลาในการเปิดกล้อง

ข้อความเสียง (Z 6 เท่านั้น)

เพิ่มตัวเลือก ข้อความเสียง ให้กับการทำงานที่สามารถกำหนดให้กับ ปุ่มบันทึกภาพยนตร์ ผ่านการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) ในการทำงาน ข้อความเสียง สามารถใช้ปุ่มบันทึกภาพยนตร์เพื่อบันทึกและเล่นข้อความเสียงได้ยาวที่สุดประมาณ 60 วินาทีในขณะที่แสดงภาพ

การบันทึกข้อความเสียง

 1. เลือก ข้อความเสียง สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่มบันทึกภาพยนตร์

 2. เลือกโหมดแสดงภาพและแสดงภาพที่ท่านต้องการเพิ่มข้อความเสียง

 3. กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์ค้างไว้

  • การบันทึกจะดำเนินต่อไปในขณะที่กดปุ่มอยู่
  • สัญลักษณ์ b จะปรากฏขึ้นในระหว่างการบันทึก

 4. ปล่อยปุ่มบันทึกภาพยนตร์เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

  • ภาพที่มีข้อความเสียงจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ h
  • การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป 60 วินาที

ข้อควรระวัง: การบันทึกข้อความเสียง

 • ไม่สามารถเพิ่มข้อความเสียงลงในภาพที่มีข้อความเสียงอยู่แล้วได้ (แสดงด้วยสัญลักษณ์ h) ลบข้อความเสียงเดิมก่อนที่จะพยายามบันทึกข้อความเสียงใหม่
 • ท่านไม่สามารถดูภาพอื่นหรือใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสในขณะกำลังดำเนินการบันทึกได้
 • การบันทึกจะสิ้นสุดลงหากท่าน:

  • กดปุ่ม O
  • ออกจากโหมดแสดงภาพ หรือ
  • ปิดกล้อง
 • การบันทึกอาจสิ้นสุดลงหากท่านกดปุ่มกดชัตเตอร์หรือใช้งานปุ่มควบคุมอื่นๆ ของกล้อง

ชื่อไฟล์ข้อความเสียง

ข้อความเสียงจะมีชื่อไฟล์ในรูปแบบ “DSC_nnnn.WAV” โดย nnnn จะเป็นตัวเลขสี่หลักที่คัดลอกมาจากภาพที่มีข้อความเสียง

 • ข้อความเสียงของภาพที่ถ่ายโดยเลือก Adobe RGB ไว้สำหรับ พื้นที่สี ในเมนูถ่ายภาพจะมีชื่อไฟล์ในรูปแบบ “_DSCnnnn.WAV”
 • ข้อความเสียงของภาพที่ตั้งชื่อผ่าน การตั้งชื่อไฟล์ ในเมนูถ่ายภาพจะมีตัวอักษรสามตัวในคำนำหน้าชื่อเหมือนกันกับภาพที่เกี่ยวข้องแทน “DSC”

การเล่นข้อความเสียง

 1. เลือก ข้อความเสียง สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่มบันทึกภาพยนตร์

 2. เลือกโหมดแสดงภาพแล้วแสดงภาพที่มีสัญลักษณ์ h

 3. กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์

  • การเล่นข้อความเสียงจะเริ่มต้น

 4. กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์อีกครั้ง

  • การเล่นข้อความเสียงจะสิ้นสุด

ข้อควรระวัง: การเล่นข้อความเสียง

 • ไม่สามารถใช้การซูมแสดงภาพได้ระหว่างการเล่นข้อความเสียง
 • การเล่นจะสิ้นสุดลงหากท่าน:

  • ดูภาพอื่น
  • กดปุ่ม O
  • ออกจากโหมดแสดงภาพ หรือ
  • ปิดกล้อง
 • การเล่นอาจสิ้นสุดลงหากท่านกดปุ่มกดชัตเตอร์หรือใช้งานปุ่มควบคุมอื่นๆ ของกล้อง
 • การป้องกันภาพยังช่วยป้องกันข้อความเสียงในภาพนั้นด้วย ไม่สามารถแยกการป้องกันได้
 • ข้อความเสียงจะไม่รวมไปกับภาพที่อัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ FTP โดยใช้ WT-7 ข้อความเสียงจะแสดงเป็นไฟล์แยกกันเมื่อดูภาพในโหมดเซิร์ฟเวอร์ HTTP

การลบข้อความเสียง

การกดปุ่ม O เมื่อดูภาพที่มีสัญลักษณ์ h จะมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้น

 • ในการลบทั้งภาพและข้อความเสียง ให้ไฮไลท์ ทั้งภาพและข้อความเสียง แล้วกดปุ่ม O
 • หากต้องการลบเฉพาะข้อความเสียง ให้ไฮไลท์ เฉพาะข้อความเสียง แล้วกดปุ่ม O
 • หากต้องการแสดงภาพต่อโดยไม่ลบทั้งสองไฟล์ ให้กดปุ่ม K
 • การลบภาพจะลบข้อความเสียงในภาพนั้นด้วย

ตัวเลือกข้อความเสียง

ขณะนี้เมนูตั้งค่ามีรายการ ตัวเลือกข้อความเสียง ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการบันทึกและเล่นข้อความเสียง

 • การควบคุมข้อความเสียง ควบคุมการทำงานของปุ่มบันทึกภาพยนตร์ระหว่างการบันทึกข้อความเสียง

  • กดค้างไว้ (ค่าเริ่มต้น): การบันทึกจะเกิดขึ้นเฉพาะในขณะที่กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์และจะสิ้นสุดลงเมื่อปล่อยปุ่ม
  • กดเพื่อเริ่ม/หยุด: กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์อีกครั้งเพื่อเริ่มการบันทึกและกดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก

 • สัญญาณเสียงออก ควบคุมระดับเสียงของการเล่นข้อความเสียง

  • ลำโพง/หูฟัง: เลือกระดับเสียงที่ข้อความเสียงจะเล่นผ่านลำโพงของกล้องหรือหูฟังที่เชื่อมต่อกับกล้อง
  • ปิด: ข้อความเสียงจะไม่เล่นเมื่อกดปุ่มบันทึกภาพยนตร์