ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานปุ่มควบคุมการทำงานและการแสดงผลต่างๆ ของกล้อง

ช่องมองภาพ

การแนบตาที่ช่องมองภาพจะทำให้เซ็นเซอร์ตรวจจับสายตาทำงาน และเปลี่ยนการแสดงผลจากจอภาพไปที่ช่องมองภาพแทน (โปรดทราบว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับสายตาจะตอบสนองต่อวัตถุอื่นอย่างเช่นนิ้วมือได้เช่นกัน) สามารถใช้ช่องมองภาพเพื่อดูเมนูต่างๆ และแสดงภาพได้หากต้องการ

เซ็นเซอร์ตรวจจับสายตา

ปุ่มปรับแก้สายตา

หากต้องการโฟกัสช่องมองภาพ ให้ดึงปุ่มปรับแก้สายตาออกมาแล้วหมุน ทั้งนี้ต้องระวังอย่าให้นิ้วมือหรือเล็บไปโดนตาของท่าน กดปุ่มปรับแก้สายตากลับเข้าที่เมื่อท่านปรับโฟกัสได้ตามที่ท่านพอใจแล้ว

การใช้งานเป็นเวลานาน

ในกรณีที่ใช้งานช่องมองภาพเป็นเวลานาน ท่านสามารถปรับความสว่างและเฉดสีของช่องมองภาพได้เพื่อความสะดวกในการมองภาพได้โดยการเลือก ปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d8 (นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว)

ปุ่มโหมดจอภาพ

กดปุ่มโหมดจอภาพเพื่อสลับไปมาระหว่างช่องมองภาพและจอภาพ

กดปุ่มโหมดจอภาพเพื่อหมุนไปตามการแสดงผลดังนี้

 • สลับจออัตโนมัติ: กล้องจะสลับการแสดงผลจากจอภาพไปเป็นช่องมองภาพเมื่อท่านแนบตาที่ช่องมองภาพและจะสลับจากช่องมองภาพไปเป็นจอภาพเมื่อท่านถอนตาออก

 • เฉพาะช่องมองภาพ: ใช้งานช่องมองภาพสำหรับการถ่ายภาพ เมนู และการแสดงภาพ; จอภาพจะไม่แสดงผลใดๆ

 • เฉพาะจอภาพ: ใช้งานจอภาพสำหรับการถ่ายภาพ เมนู และการแสดงภาพ; ช่องมองภาพจะไม่แสดงผลใดๆ แม้ว่าท่านจะแนบตาไว้ที่ช่องมองภาพก็ตาม

 • ช่องมองภาพเป็นหลัก: กล้องนี้จะมีฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ใกล้เคียงกับกล้องดิจิตอล SLR ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อแนบตาที่ช่องมองภาพจะทำให้ช่องมองภาพเปิดทำงานและเมื่อถอนตาออกจะทำให้ช่องมองภาพปิดทำงาน ในโหมดถ่ายภาพ หน้าจอจะไม่แสดงผลใดๆ เมื่ออยู่ในโหมดภาพยนตร์ การแสดงภาพ หรือเมื่อเมนูแสดงอยู่ หน้าจอจะเปิดทำงานเมื่อถอนตาออกจากช่องมองภาพ

โหมดจอภาพ

ท่านสามารถจำกัดตัวเลือกที่ใช้ได้ของโหมดจอภาพโดยใช้ตัวเลือก จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ ในเมนูตั้งค่าได้

การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

สามารถใช้จอภาพไวต่อการสัมผัสเพื่อปรับการตั้งค่าของกล้อง โฟกัสและลั่นชัตเตอร์ แสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์ ป้อนข้อความ และค้นหาเมนูต่างๆ การควบคุมด้วยระบบสัมผัสจะใช้ไม่ได้ขณะที่ใช้งานช่องมองภาพ

การโฟกัสและการลั่นชัตเตอร์

แตะที่จอภาพเพื่อโฟกัสบนจุดที่เลือก (สัมผัส AF) ในโหมดภาพถ่าย ชัตเตอร์จะลั่นเมื่อท่านยกนิ้วมือออกจากหน้าจอ (ชัตเตอร์สัมผัส)

สามารถปรับการตั้งค่าสัมผัส AF ได้โดยการแตะที่สัญลักษณ์ W (0 ชัตเตอร์สัมผัส)

การปรับการตั้งค่า

แตะการตั้งค่าที่ไฮไลท์ในหน้าจอแล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการโดยการแตะที่สัญลักษณ์หรือแถบเลื่อน แตะ Z หรือกด J เพื่อเลือกตัวเลือกที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

แสดงภาพ

ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่นๆ ระหว่างที่กำลังแสดงภาพเต็มจอ

ในมุมมองแบบเต็มจอ การแตะที่ด้านล่างของหน้าจอจะทำให้แถบการเลื่อนภาพ ปรากฏขึ้นมา เลื่อนนิ้วมือไปทางซ้ายหรือขวาบนแถบเพื่อเลื่อนดูภาพอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

แถบการเลื่อนภาพ

ใช้การถ่างและบีบนิ้วเพื่อซูมเข้าและซูมออก รวมถึงการเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอ และท่านยังสามารถแตะหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าจากการแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลิกการซูม

หากต้องการ “ซูมออก” เพื่อดูภาพขนาดย่อ ให้ใช้การบีบนิ้วในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ใช้การบีบนิ้วเข้าและการกางนิ้วออกเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะแสดงตั้งแต่ 4, 9 และ 72 ภาพ

การเล่นไฟล์ภาพยนตร์

แตะคำแนะนำบนจอภาพเพื่อเริ่มเล่นไฟล์ภาพยนตร์ (ภาพยนตร์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 1) แตะที่หน้าจอเพื่อหยุดชั่วคราวหรือต่อ หรือแตะที่ Z เพื่อออกจากการแสดงภาพแบบเต็มจอ

คำแนะนำ

เมนู i

แตะที่สัญลักษณ์ i เพื่อแสดงเมนู i ระหว่างการถ่ายภาพ (0 ปุ่ม i (สัญลักษณ์ i), ปุ่ม i)

แตะที่รายการเพื่อดูตัวเลือก

การป้อนข้อความ

เมื่อแป้นพิมพ์แสดงอยู่ ท่านสามารถป้อนข้อความโดยการแตะตัวอักษร (ในการสลับแป้นพิมพ์เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ให้แตะปุ่มการเลือกแป้นพิมพ์) หรือย้ายเคอร์เซอร์โดยการแตะที่พื้นที่แสดงข้อความ

พื้นที่แสดงข้อความ

พื้นที่แป้นพิมพ์

การเลือกแป้นพิมพ์

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนหน้าจอ

แตะสัญลักษณ์เมนูเพื่อเลือกเมนู

แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก และแตะสัญลักษณ์ หรือตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน

ถ้าต้องการออกโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า ให้แตะ Z

หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสจะตอบสนองต่อไฟฟ้าสถิตและอาจไม่ตอบสนองเมื่อติดฟิล์มป้องกันของผู้ผลิตรายอื่น เมื่อใช้เล็บหรือใส่ถุงมือสัมผัส หรือเมื่อสัมผัสหลายที่พร้อมกัน อย่าใช้แรงมากเกินไปหรือสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุที่แหลมคม

เปิดใช้หรือปิดใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

ท่านสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสได้โดยใช้ตัวเลือก การควบคุมด้วยระบบสัมผัส ในเมนูตั้งค่า (0 การควบคุมด้วยระบบสัมผัส)

ปุ่ม DISP

ใช้ปุ่ม DISP เพื่อดูหรือซ่อนสัญลักษณ์ในจอภาพหรือช่องมองภาพ

โหมดถ่ายภาพ

ในโหมดถ่ายภาพ การกดปุ่ม DISP จะเปลี่ยนการแสดงผลดังต่อไปนี้:

แสดงสัญลักษณ์

การแสดงผลอย่างง่าย

กราฟฮิสโตแกรม 1

ระนาบกล้อง

การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ 2

ข้อมูลแฟลช 2, 3

ไม่แสดงผลเมื่อเลือก ปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d8 (นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว) หรือเลือก เปิด สำหรับ การซ้อนภาพขณะถ่าย ในโหมดการถ่ายภาพซ้อน

ไม่แสดงผลในช่องมองภาพ

แสดงผลเมื่อติดชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300 เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริม หรือใช้รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10 สั่งการทำงานชุดแฟลชด้วยสัญญาณวิทยุ

โหมดภาพยนตร์

ในโหมดภาพยนตร์ การกดปุ่ม DISP จะเปลี่ยนการแสดงผลดังต่อไปนี้:

แสดงสัญลักษณ์

การแสดงผลอย่างง่าย

กราฟฮิสโตแกรม

ระนาบกล้อง

ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยเป็นคันบังคับในการเลือกจุดโฟกัส หรือกดตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยเพื่อล็อคโฟกัสและค่าแสง (0 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย, การล็อคโฟกัสและแสง)

ปุ่ม AF-ON

ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ปุ่ม AF-ON สามารถใช้เพื่อการโฟกัสได้

แป้นหมุนเลือกคำสั่ง

ใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อปรับความไวชัตเตอร์หรือรูรับแสงหรือใช้ร่วมกับปุ่มอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้อง

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ปุ่ม G

กดปุ่ม G เพื่อดูเมนู

การใช้เมนู

ท่านสามารถค้นหาเมนูต่างๆ โดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J

 • 1: เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น
 • 3: เลื่อนเคอร์เซอร์ลง
 • 4: ยกเลิกและกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
 • 2: เลือกรายการที่ไฮไลท์หรือแสดงเมนูย่อย
 • J: เลือกรายการที่ไฮไลท์
 1. ไฮไลท์สัญลักษณ์สำหรับเมนูปัจจุบัน

  กดปุ่ม 4 เพื่อไฮไลท์สัญลักษณ์สำหรับเมนูปัจจุบัน

 2. เลือกเมนู

  กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ

 3. วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ไว้ในเมนูที่เลือก

  กด 2 เพื่อวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ไว้ในเมนูที่เลือก

 4. ไฮไลท์รายการเมนู

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการเมนู (รายการที่แสดงด้วยสีเทาคือรายการที่ไม่สามารถเลือกได้ในขณะนั้น)

 5. แสดงตัวเลือก

  กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับรายการเมนูที่เลือกไว้

 6. ไฮไลท์ตัวเลือก

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์ตัวเลือก (ตัวเลือกที่แสดงด้วยสีเทาคือตัวเลือกที่ไม่สามารถเลือกได้ในขณะนั้น)

 7. เลือกรายการที่ไฮไลท์

  กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท์ หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่เลือกรายการใดๆ ให้กดปุ่ม G หากต้องการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถค้นหาเมนูต่างๆ ได้โดยใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส (0 การค้นหาเมนู)

สัญลักษณ์ d (วิธีใช้)

ถ้าสัญลักษณ์ d ปรากฏขึ้นที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ท่านสามารถดูคำอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูที่เลือกไว้ในปัจจุบันได้โดยกดปุ่ม W (Q) กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนข้อความ หรือกดปุ่ม W (Q) อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเมนู

ปุ่ม i (สัญลักษณ์ i)

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่าที่ใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม i หรือแตะสัญลักษณ์ i ในหน้าจอ

หรือ

แตะรายการที่ต้องการหรือรายการที่ไฮไลท์แล้วกดปุ่ม J เพื่อดูตัวเลือก ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ได้โดยไฮไลท์รายการแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง รายการที่แสดงในโหมดถ่ายภาพ (0 เมนู i ของโหมดถ่ายภาพ) จะแตกต่างจากรายการที่แสดงในโหมดภาพยนตร์ (0 เมนู i ของโหมดภาพยนตร์)

เมนูแสดงภาพ i

การกดปุ่ม i ในระหว่างการแสดงภาพจะเป็นการเปิดเมนูที่เปลี่ยนตามบริบทการใช้งานของตัวเลือกการแสดงภาพที่ใช้งานบ่อย

การปรับแต่งเมนู i

สามารถเลือกรายการที่แสดงอยู่ในเมนู i ของโหมดถ่ายภาพได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (ปรับแต่งเมนู i)

 1. เลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1

  ในเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ให้ไฮไลท์การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (ปรับแต่งเมนู i) แล้วกดปุ่ม J (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเมนู โปรดดู “ปุ่ม G”, 0 ปุ่ม G)

 2. เลือกตำแหน่ง

  ไฮไลท์ตำแหน่งในเมนูที่ท่านต้องการแก้ไขแล้วกดปุ่ม J

 3. เลือกตัวเลือก

  ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม J เพื่อกำหนดไว้ที่ตำแหน่งที่เลือกแล้วย้อนกลับไปที่เมนูที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ตามต้องการ

 4. ออก

  กดปุ่ม G เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

ตัวเลือกที่สามารถเพิ่มไปที่เมนู i ได้

สามารถเพิ่มตัวเลือกดังต่อไปนี้ไปที่เมนู i สำหรับโหมดถ่ายภาพได้:

 • เลือกพื้นที่ภาพ
 • คุณภาพของภาพ
 • ขนาดภาพ
 • ชดเชยแสง
 • ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
 • ไวต์บาลานซ์
 • ตั้งค่า Picture Control
 • พื้นที่สี
 • Active D-Lighting
 • ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน
 • ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง
 • ระบบวัดแสง
 • โหมดแฟลช
 • ชดเชยแสงแฟลช
 • โหมดโฟกัส
 • โหมดพื้นที่ AF
 • ระบบลดภาพสั่นไหว
 • ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
 • การถ่ายภาพซ้อน
 • HDR (High Dynamic Range)
 • ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง
 • โหมดลั่นชัตเตอร์
 • กำหนดการควบคุมเอง
 • โหมดหน่วงเวลาถ่าย
 • ประเภทชัตเตอร์
 • นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว
 • ซูมแสดงภาพพร้อมกัน 2 พื้นที่
 • ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
 • ความสว่างของจอภาพ/ช่องมองภาพ
 • การเชื่อมต่อบลูทูธ
 • การเชื่อมต่อ Wi-Fi

สามารถปรับแต่งเมนู i ของโหมดภาพยนตร์ได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 (ปรับแต่งเมนู i); ตัวเลือกจะแตกต่างจากตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพ

ปุ่มฟังก์ชั่น (Fn1 และ Fn2)

สามารถใช้ปุ่ม Fn1 และ Fn2 เพื่อเรียกใช้การตั้งค่าที่เลือกระหว่างการถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็ว สามารถเลือกการตั้งค่าที่กำหนดให้กับปุ่มเหล่านี้ได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) และสามารถปรับแต่งการตั้งค่าที่เลือกไว้ได้โดยการกดปุ่มและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน ปุ่ม Fn1 จะใช้ในการปรับไวต์บาลานซ์ และปุ่ม Fn2 จะใช้เลือกโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF

ปุ่ม Fn1

ปุ่ม Fn2

การปรับแต่งปุ่มฟังก์ชั่น

สามารถเลือกฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่มฟังก์ชั่นในโหมดถ่ายภาพได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง)

 1. เลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2

  ในเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ให้ไฮไลท์การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) แล้วกดปุ่ม J (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเมนู โปรดดูที่ “ปุ่ม G”, 0 ปุ่ม G)

 2. เลือกปุ่ม

  ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม J เลือก ปุ่ม Fn1 เพื่อเลือกหน้าที่ของปุ่ม Fn1 เลือก ปุ่ม Fn2 เพื่อเลือกหน้าที่ของปุ่ม Fn2

 3. เลือกตัวเลือก

  ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม J เพื่อกำหนดให้กับปุ่มที่เลือกแล้วย้อนกลับไปที่เมนูที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเลือกหน้าที่สำหรับปุ่มที่เหลือ

 4. ออก

  กดปุ่ม G เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

หน้าที่ที่สามารถกำหนดให้กับปุ่มฟังก์ชั่นได้

สามารถเพิ่มหน้าที่เหล่านี้ให้กับปุ่มฟังก์ชั่นในโหมดถ่ายภาพได้:

 • AF-ON
 • ล็อค AF เท่านั้น
 • ล็อค AE (ค้าง)
 • ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
 • ล็อค AE เท่านั้น
 • ล็อค AE/AF
 • ล็อคค่าแสงแฟลช
 • c ไม่ใช้/เปิดใช้
 • ดูตัวอย่าง
 • วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
 • วัดแสงเน้นกลางภาพ
 • วัดแสงเฉพาะจุด
 • ระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์
 • ถ่ายต่อเนื่องแบบคร่อม
 • เลือกลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน
 • + NEF (RAW)
 • ติดตามวัตถุ
 • แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ
 • เปิด/ปิดซูม
 • เมนูของฉัน
 • ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
 • แสดงภาพ
 • ป้องกัน
 • เลือกพื้นที่ภาพ
 • คุณภาพของภาพ/ขนาด
 • ไวต์บาลานซ์
 • ตั้งค่า Picture Control
 • Active D-Lighting
 • ระบบวัดแสง
 • โหมดแฟลช/การชดเชย
 • โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF
 • ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
 • การถ่ายภาพซ้อน
 • HDR (High Dynamic Range)
 • โหมดหน่วงเวลาถ่าย
 • ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง
 • ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
 • ให้คะแนน
 • เลือกหมายเลขเลนส์ที่ไม่มี CPU
 • ไม่มี

สามารถเลือกหน้าที่ของปุ่มฟังก์ชั่นในโหมดภาพยนตร์ได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง g2 (กำหนดการควบคุมเอง); ซึ่งตัวเลือกที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างจากตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพ